Har de finska mobiloperatörerna satt sig i knipa?

Mobilen behöver fiber för att fungera i framtiden.

Läs Jarmo Matilainens (Finnet-förbundet rf) artikel på finska här.