Tänk efter vad du ger ut för info på nätet!

Alltid lika aktuell påminnelse om att vara försiktig med vad man lägger ut för info om sig själv på sociala medier.
Läs Yles finskspråkiga artikel här