”Utan fiber slocknar datorn” Insändare i ÅU 28.3.2019

Läsvard insändare av Sverker Engström i ÅU 28.3.2019

”Dessa fiberprojekt kommer med andra ord att förverkligas! Alltså, tills dags dato har 27 hushåll i Nagu tackat ja till en ”lottovinst” på cirka 6 500 euro liksom 69 hushåll i Tervsund, som har tackat ja till cirka 7 500 euro, gratulerar!

I de övriga fem områdena är förverkligandet av fiber ännu öppen med Sunnanberg och Simonby vardera redan väldigt nära 50 procent. Här väntar ännu ”lottovinster” på 12 500 euro och 6 000 euro på att bli inkasserade.”

Läs insändaren i sin helhet här