Växande behov av välfungerande nätförbindelser

Hos LPOnet, som har sina verksamhetspunkter i Lovisa och Borgå, märker man ett växande behov av bra förbindelser.

Läs den finskspråkiga artikeln om det växande intresset för fiberförbindelser här