Anvisningar för WLAN

Det är praktiskt att använda Fiberbredbandet trådlöst (WLAN). Då kommer du utan nätverkskablar ut på internet med mobilen, surfplattan eller datorn och du kan surfa trådlöst inom ditt hemnätverks hela räckvidd. Du observerar väl att WLAN-nätet inte hör till bredbandsförbindelsen som vi levererar, utan är ditt interna hemnätverk.

Anslut en apparat till det trådlösa nätet

Alla fiberterminaler (fibermodem) som installerats efter 1.1.2016 är utrustade med en WLAN-basstation, vilket möjliggör trådlös uppkoppling av dina enheter som är utrustade med WLAN-mottagare. Ofta hittar datorn eller någon annan apparat flera trådlösa nätverk och då måste användaren veta namnet på det egna krypterade nätet (SSID) och dess lösenord (WPA-nyckel). Dessa finns angivna på fiberterminalen.

Anslut din dator till korrekt trådlöst nätverk genom att välja nätverket och klicka på ”anslut”.

Därefter kommer din apparat att be dig ange nätets lösenord (WPA-nyckel). När du skrivit in korrekt lösenord kommer din apparat att ansluta till det trådlösa nätverket. Observera att lösenordet kan innehålla både siffror och stora och små bokstäver och allt ska skrivas exakt rätt.

Det trådlösa nätets hastighet

Det går inte ännu att uppnå topphastigheter trådlöst. Om du vill använda ditt Fiberbredband med maxhastighet och minsta möjliga responstid ska du koppla din dator till modemet med en RJ45-nätkabel.
Överföringshastigheten varierar när du använder ditt trådlösa nät och beror på många olika faktorer. Bl.a. modemets och apparatens teknik påverkar hastigheten, liksom omgivningen och avståndet till modemet. Alla hastigheter som anges på modem, basstationer, förstärkare och routrar är teoretiska maximihastigheter. Även mängden trådlösa nätverk som finns i närheten och vilka sändningskanaler som används påverkar WLAN-nätets hastighet och prestanda.

Placering av modemet och basstationen

För att uppnå bästa möjliga, trådlösa räckvidd och hastighet bör du välja rätt placering för ditt modem eller din basstation.

När du väljer placering, tänk bl.a. på följande:

• Alla hinder försvagar signalstyrkan. Signalen kan gå genom dörrar, fönster och lättare väggkonstruktioner, men dessa hinder dämpar signalen.

• Också en del elektronik i hemmet, så som datorer, nätstickor (”mokkula”), mikrovågsugnar, nöjeselektronik och energisparlampor kan förorsaka störningar.

• Metall, betong, tegel, sten och stock kan ofta stoppa signalen helt och hållet

• Det är en bra idé att placera basstationen på en så central plats som möjligt och helst högt uppe, så att signalen når ut i hela bostaden.

I besvärliga situationer är lösningen vanligtvis att använda tilläggsantenner eller -basstationer.

WLAN-anslutningen är känslig för störningar i användningsmiljön. En dålig anslutning beror vanligtvis på att signalen mellan modemet och datorn är för svag. Avståndet mellan modemet och datorn samt vilken WLAN-kanal som används är de faktorer som inverkar mest på WLAN-signalens styrka. Som första åtgärd kan du testa hur bra anslutningen fungerar närmare modemet.

Om det blir avbrott i den trådlösa anslutningen eller den är långsam trots att modemet eller basstationen placerats på bra ställen, försök korrigera anslutningen på följande sätt:

Starta om modemet

Det är alltid bra att börja med en omstart av modemet och eventuella basstationer. Ett modem som varit påslaget länge i ett sträck kan ”låsa sig”. Vanligtvis beror det på att modemets minne tar slut.

Starta om modemet genom att dra ut elsladden i 10 sekunder. Koppla sedan in sladden igen. Se till att modemet är avstängt tillräckligt länge för att spänningen säkert ska hinna lämna apparaten.

Byt frekvens

Våra nyaste modem stöder frekvenserna 2,4 och 5 GHz. Frekvensen 2,4Ghz är vanligast och används ofta mycket flitigt i t.ex. höghus. Detta kan medföra störningar, att hastigheten sjunker eller att anslutningen försämras på annat sätt. Som bäst kan användning av frekvensen 5Ghz snabba upp den trådlösa anslutningen betydligt, men å andra sidan påverkas nätets räckvidd negativt, eftersom 5Ghz inte går genom material lika väl som 2,4Ghz.

Om din enhet, så som de nyaste bärbara datorerna, telefonerna och surfplattorna, stöder frekvensen 5Ghz är det en bra idé att använda den frekvensen.

Byt WLAN-kanal

Hemmets övriga elektronikutrustning och höghusgrannarnas modem eller routrar kan påverka WLAN-signalen så att det blir avbrott eller den trådlösa anslutningen fungerar långsammare. Då kan du söka upp en bättre WLAN-kanal manuellt.

I de fiberterminaler som vi levererar är WLAN-kanalen automatiskt inställd så att modemet byter kanal hela tiden till den minst belastade frekvensen. Hur belastad en kanal är beror bl.a. på grannens WLAN-modem eller -routrar.

Alla apparater som använder WLAN-nätet (datorer, surfplattor, telefoner) kan inte nödvändigtvis hantera automatiska kanalval på rätt sätt, så testa först att ställa in någon specifik WLAN-kanal. Använd t.ex. kanal 11, som klarar av störningar bäst tack vare den höga frekvensen.

Uppdatera datorns WLAN-drivrutiner

Också när datorn har alltför gamla drivrutiner för WLAN-adaptern kan det bli problem med det trådlösa nätet. WLAN-adaptern kan i så fall inte nödvändigtvis kommunicera med modemet på rätt sätt. Kontrollera din WLAN-adapters drivrutiner i Windows enhetshanterare och säkerställ därefter på tillverkarens webbplats att du har de nyaste drivrutinerna som finns tillgängliga för din WLAN-adapter. Om så inte är fallet, ladda ner de nyaste drivrutinerna från tillverkarens webbplats och installera dem.