FiberHem: Prislista

Fibertjänster, konsumenter. I kraft fr.o.m. 1.1.2018.


1. FiberHem -anslutning med engångsbetalning

Centrum Övriga områden
Anslutningsavgift, inkl. installation och fiberterminal 1790 € 2990 € *

2. FiberHem -anslutning med avbetalning

Centrum Övriga områden
Handpenning 600 € 600 €
Månadsavgift x 60 mån (ränta 0 %) 19,83 € 39,83 €

3. Fiberpaket

Fiberpaket 1

Centrum Övriga områden
Anslutningsavgift, inkl. installation och fiberterminal 1490 € 2690 € *

Fiberpaket 1 förutsätter minst följande tjänster under 24 månaders tid:

Tjänst Månadsavgift
Parnet Fiberband, min. 100 M/20 M 39,90 €/mån
Fiber KTV 7,90 €/mån
TV-kort 2,90 €/mån
Min. 1 kanalpaket från 9,90 €/mån
(ex. Svenska-paketet)
Månadsavgifter totalt från 60,60 €/mån

Inbesparingar i anslutningsavgiften jämfört med normalpris totalt 300 €.

På avbetalning: Handpenning 300 € + 19,83 €/mån x 60 mån, totalt 1490 € i centrum.
Övriga områden: Handpenning 300 € + 39,83 €/mån x 60 mån, totalt 2690 €.

Fiberpaket 2

Centrum Övriga områden
Anslutningsavgift, inkl. installation och fiberterminal 1190 € 2390 € *

Fiberpaket 2 förutsätter följande tjänster under 24 månaders tid:

Tjänst Månadsavgift
Parnet Fiberband, min. 200 M/50 M 49,90 €/mån
Fiber KTV 7,90 €/mån
TV-kort 2,90 €/mån
Min. 2 kanalpaket från 9,90 €/mån, 9,95 €/mån
(ex. Svenska- och S-paketet)
Månadsavgifter totalt från 80,55 €/mån

Inbesparingar i anslutningsavgiften jämfört med normalpris totalt 600 €.

På avbetalning: Handpenning 300 € + 14,83 €/mån x 60 mån, totalt 1190 € i centrum.
Övriga områden: Handpenning 300 € + 34,83 €/mån x 60 mån, totalt 2390 €.

Villkor för fiberpaketen:
Prissättningen för fiberpaketen gäller tillsvidare nya beställningar av Parnet FiberHem -anslutning på tillgänglighetsområdet för Parnet FiberHem -nätet i Pargas. Fiberpaketen förutsätter 24 månaders tidsbundet avtal samt tjänster enligt det valda paketet för avtalsperioden. Efter den tidsbundna perioden fortsätter avtalet gälla tillsvidare.
* Eventuella tilläggskostnader för nätbygge kan tillkomma beroende på avståndet till närmaste kopplingspunkt. Tilläggsuppgifter fås från fiberförsäljningen.

4. Övriga avgifter

Centrum Övriga områden
Tomtgrävning 400 € Startavgift 150 €
Följande metrar 14,90 €/m

 

Internnätsarbeten 57,30 €/h
Eventuella tilläggsmaterial debiteras skilt
Öppning av stängd tjänst 50 €

Anslutningens underhållsavgift

Anslutningens underhållsavgift debiteras av fiberanslutningar som det inte levereras tjänster till men som vill bibehållas för senare bruk.

Anslutningens underhållsavgift 4,50 €/mån

5. Tjänster

Parnet Fiberband

 

Tjänst Månadsavgift Öppningsavgift
150 € (0 € då anslutningen kopplas)
100/20 M  39,90 €/mån
200/50 M  49,90 €/mån
500/100 M  59,90 €/mån
Tilläggstjänster till Parnet Fiberband
Tjänst Månadsavgift Öppnings- eller engångsavgifter
Virusskydd till e-posten 3,96 € 4,98 €
Skräppostfilter 1,93 € 4,98 €
Tilläggs e-postlåda 3,96 € 0,00 €
Hastighetshöjning 0,00 € 0,00 €
Servicebesök 0,00 € 86,30 €/h

Fiber KTV

Öppningsavgift 150 € (0 € då anslutningen kopplas)
Grundavgift 7,90 €/mån
Tilläggstjänster Enligt giltig prislista för TV-tjänster

Fiber KTV -tjänstens tillgänglighet kan variera områdesvis. Tjänsten fås nödvändigtvis inte till hela Parnet FiberHem–anslutningens tillgänglighetsområde.

Priserna inkl. giltig moms. Vi förbehåller rätten till prisändringar. Produkterna och tjänsterna säljs till beställningsdagens pris. Partels representant kontrollerar alltid tillgängligheten till anslutningen i fråga.