Mobilt bredband: Tjänstebeskrivning

Tjänstebeskrivning för Partel Aina mobilt bredband -tjänst

1. Allmän beskrivning av tjänsten

Partel Aina Mobilt Bredband är en mobil bredbandsförbindelse som enkelt kan användas var som helst – på resan, på stugan eller hemma. Tjänsten kräver varken nätkablar eller WLAN-nät. Genom att plugga USB-modemet till den bärbara datorn eller bordsdatorn, är det mobila bredband klart för användning.

USB-modemet som passar till tjänsten kan köpas skilt från Partels butik.

Tjänsten kan öppnas antingen i DNA:s eller TeliaSoneras telekommunikationsnät. På så sätt kan du välja nätet med den bästa hörbarheten på de områden som du rör dig mest på.

2. Tjänstens egenskaper

Tjänsten använder GPRS/EDGE och 3G-dataförbindelser i hemlandet. Dataöverföringstekniken som används samt kundens ändutrustning avgör tjänstens tekniska egenskaper (bl.a. täckningsområde och dataöverföringshastighet). Belastningen av nätet, terrängen och övriga samtida användare inverkar på förbindelsehastigheten. Tjänsten inkluderar en viss mängd dataöverföring per kalendermånad. Ifall dataöverföringens maximala mängd överskrids mitt i månaden begränsas hastigheten till 64 kbit/s. Vid månadsskiftet återgår hastigheten till den normala.

Följande hastigheter är tillgängliga för tjänsten i DNA:s och TeliaSoneras nät:

Teoretisk maxhastighet Genomsnittlig hastighet Retur Databegränsning/mån
384k/384k 250k-300k 150k-250k 2GB
1M/1M 300k-800k 300k-800k 5GB
8,6M/5,6M 400k-6M 400k-1,5M 10GB
21M/5,6M * 400k-15M 400k-3M Ingen gräns

* Endast i DNA:s nät

Överföringstekniken i det nät som används påverkar den uppnåbara hastigheten enligt följande tabell. Du kan kontrollera tillgänglighetsområdet på vår hemsida www.partel.fi. Överföringsteknik Teoretisk maxhastighet Hastighet i normal användning.

Överföringsteknik Teoretisk maxhastighet  Hastighet i normal användning
GPRS 56 kbit/s ~20-40 kbit/s
EDGE € 238 kbit/s ~100-150 kbit/s
UMTS (3G) 384 kbit/s ~150-200 kbit/s
HSDPA (3,5G) 7,2 Mbit/s ~200 kbit/s-6 Mbit/s
HSPA+ (3,75G) 21 Mbit/s ~200 kbit/s-15 Mbit/s

3. Dataöverföring utomlands

Användningen av dataöverföringstjänsten utomlands är spärrad som antagande i anslutningen för att undvika oväntade räkningar p.g.a utlandstrafik. Ifall du vill använda tjänsten utomlands kan du kontakta Partels kundbetjäning.

Användning av dataöverföringstjänster är möjlig i de länder och nät som den valda näroperatören (DNA eller TeliaSonera) har ett GPRS-roamingavtal med den lokala nätoperatören.

Användning av tjänsterna i utlandet faktureras enligt den lokala operatörens prislista. Även utomlands varierar hastigheterna beroende på tekniken som används. Partel står inte för kostnader av utlandsdatatrafik som uppkommer ifall spärren av utlandsdatatrafik inte fungerar. Kunden måste själv försäkra sig om att inte använda datatjänster utomlands, ifall kunden inte är beredd på att stå för kostnaderna.

4. Tjänstens begränsningar

Det är förbjudet att använda tjänsten för sk. peer-to-peer trafik eller motsvarande fildelning p.g.a. den belastning som användningen förorsakar. Anslutningen är avsedd endast för dataförbindelser. Övriga tjänster (t.ex. tal och sms) är spärrade i tjänsten.

5. Informationsskydd

Den trådlösa kommunikationen mellan GSM/3G-basstationen och mobilapparaten är krypterad.

Då en öppen internetanslutning används, bör Kunden försäkra sig om att skydda överföring av konfidentiell information. Partel ansvarar inte för Kundens datasäkerhet när denne använder tjänsten. Kunden ansvarar själv för skyddet av och datasäkerheten för ändutrustningen (exempelvis en bärbar dator), informationssystemen, det interna nätet eller andra motsvarande apparater som används genom att använda en individuell brandmur och ett blockeringsprogram för skadeprogram samt göra de nödvändiga uppdateringarna av operativsystemet.

6. Fakturering

Tjänsterna faktureras enligt giltig prislista, enligt prislistans villkor.

7. Övriga vilkor

Om inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande giltiga villkor för produktion och leverans av denna tjänst i följande ordning: avtal för tjänsten, prislista för tjänsten, tjänstbeskrivning och allmänna avtalsvillkor för teleföretagets tjänster för konsumenter.