Kallisvägen får fiber tackvare aktiva bybor

På Kallisvägen i Sydmo grävs nu fiber med talkokrafter på invånarnas initiativ. Robert Norrgård, Ralf Rehnström och Nichlas Hermansson är de aktivaste drivkrafterna bakom projektet och vi passade på att ställa några frågor kring projektet åt Robert Norrgård.

Hur kom ni på att påbörja det här projektet?

– I samband med ett vägmöte 2018 tog vi upp fiberfrågan,  om hur många som är intresserade  av att ha fiber. Partels VD deltog i mötet, samt gav information om Partels tjänster. Vi tänkte då att om viljan finns så kör vi igång. De tekniska kunskaperna hur man bygger och vilka  arbetsmetoder som skall användas hade vi. Det finns ju liknande modeller från Österbotten hur fiber har installerats, dvs byar som fattat beslut om fiber.

Hur länge räckte det att få igång planeringen och själva arbetet, gick det smidigt?

– Jobbet gick smidigt då vi kom igång. Tidpunkten för utförandet och planeringen av arbetet hängde lite på ”talkodragaren”. Vi startade på våren 2019 när tjälen försvann och före vårsysslorna börjades, sådant som oftast alla egnahemshusägare har. Vi skickade ut e-post med lite mellanrapport i vår e-postgrupp lite nu och då. Kvar på arbetsbordet har jag slutritningarna och markavtal att returnera till Partel. Och lite mindre städande av kabelrutten kvarstår.

Vad betyder fungerande förbindelser för er vardag?

– Vissa använder sitt fibernät flitigt, men själv är jag mest ute efter TV-kanaler och förstås snabba dataförbindelser. Nästa ishockey VM kan man ju ha ” turneringsstudio ” hemma med vännerna då skarp TV-bild är garanterad via fibern.

Hur tror ni bostadsområdet på Kallisvägen ser ut i framtiden?

– De som tog fiber får ju en viss värdehöjning på fastigheten och dessutom finns i framtiden plats i nätet för flera anslutningar på området.