Servicearbete på datanätet 12.2.2020

Partel utför servicearbeten i datanätet 12.2.2020 kl. 0:00 – 4:00.
Medan servicearbetet pågår kan det förekomma korta avbrott i datatjänsterna.
Vi beklagar besväret.

Servicearbete i fibernätet vid Sildala- och Tervsundsområdet 7.1.2020

Vi utför servicearbete i fibernätet 7.1. kl. 09:30-12:00. Under serviceavbrottet förekommer det störningar i fiberförbindelserna i Sildala och Tervsund. Ifall fiberförbindelsen inte fungerar efter serviceavbrottet behöver fiberternminalen och all apparatur som kopplats till den (trådlös basstation, datorer etc.) startas om.
Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

 

Störningar i telefonnätet 23.12.2019

Det har förekommit störningar i vårt telefonnät, Voip-anslutningarna har varit ur funktion c. kl. 15:45 – 16:25. Störningarna har berott på nätverksfel hos vår leverantör i Salo.

Vi beklagar de olägenheter som störningarna förorsakat.

Servicearbete på fibernätet i Nagu 22.10.2019

Servicearbete på fibernätet i Nagu 22.10.2019

Partel utför servicearbeten i fibernätet i Nagu 22.10.2019 kl. 12:00 – 14:00.
Medan servicearbetet pågår kan det förekomma avbrott i internet-tjänsterna.
Vi beklagar besväret.

MTV oy utför servicearbete 22.8

Mtv oy utför servicearbete i sin teknikapparatur kl 10-11, vilket förorsakar störningar i sändningarna av följande kanaler:

  • C More First
  • C More Hits
  • C More Series
  • C More Stars
  • SF Kanalen