Ändringsarbete i fibernätet i Ersby 17.12.2018 ***arbetet utfört***

Partel utför ändringsarbete i fibernätet i Ersby måndagen den 17.12.2018 kl. 04-08. Arbetet orsakar avbrott i koppar- och fibernätets tjänster i Ersby, Airisto och Nagu område.

Vi beklagar de störningar arbetet orsakar.

***kl. 9:50. Partel Plus -anslutningarna vid Fallböle, Airisto och Ersby fortfarande under arbete.

***Arbetet utfört kl. 11:00***

 

Servicearbete i Finby fibernät 10.12.2018

Partel utför servicearbete i fibernätet i Finby-området under måndagen den 10.12.2018. Arbetet orsakar korta avbrott i fiberförbindelserna på området. Vi beklagar de störningar arbetet orsakar.