Ändringsarbete i fibernätet i Ersby 17.12.2018 ***arbetet utfört***

Partel utför ändringsarbete i fibernätet i Ersby måndagen den 17.12.2018 kl. 04-08. Arbetet orsakar avbrott i koppar- och fibernätets tjänster i Ersby, Airisto och Nagu område.

Vi beklagar de störningar arbetet orsakar.

***kl. 9:50. Partel Plus -anslutningarna vid Fallböle, Airisto och Ersby fortfarande under arbete.

***Arbetet utfört kl. 11:00***

 

Servicearbete i Finby fibernät 10.12.2018

Partel utför servicearbete i fibernätet i Finby-området under måndagen den 10.12.2018. Arbetet orsakar korta avbrott i fiberförbindelserna på området. Vi beklagar de störningar arbetet orsakar.

Servicearbete i ktv-nätet 11.12.2018 ***arbetet utfört***

Vi utför servicearbete i ktv-nätet tisdagen den 11.12. mellan kl 09.00-16:00. Arbetet förorsakar korta avbrott i tv-sändningarna.
Syftet med arbetet är förbättra automationen av reparerandet under felsituationer i nätet.

Återställning av kanalerna bör göras 11.12. efter kl 16:00.
Äldre tv-modeller kräver ofta återställning av fabriksinställningarna för utförandet av kanalsökningen. I nyare apparater räcker det ofta med endast kanalsökning. Vissa apparater föreslår automatiskt kanalsökning. Anvisningar för hur kanlasökningen skall göras hittas i apparatens bruksanvisningar. Det lönar sig att göra kanalsökningen trots att sändningarna skulle synas normalt. Med kanalsökningen försäkrar du dig om att kanalinformationen hålls uppdaterad och att kanalerna fungerar på önskat sätt även i fortsättningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

*** Arbetet utfört kl 13.30***

Avbrott i tv-sändningarna 2.12.2018

Under söndagen den 2.12.2018 kl. 8.33 inträffade ett omfattande avbrott i Digitas antenn-tv-nät. Avbrottet berörde A-kanalknippet under tiden 8.33-9.10. A-kanalknippet inkluderar Yles kanaler MTV3, Nelonen, AVA och AlfaTV.
Avbrottet berörde också Pargas KTV-nät.
Vi beklagar de störningar avbrottet medfört.