Servicearbete på C-Mores kanaler 26.03.2020

I Sverige utförs idag torsdag 26.03.2020 kl. 10-12 servicearbete på C More HD-tjänsterna. Det förekommer små störningar i tjänsterna. Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar

C More HD ja SD -tjänsterna som påverkas av arbetet:

C More First HD
C More Hits HD
C More Series HD
C More Fotboll HD
C More Live SD
C More Live 5 SD
C More Hockey HD
C More Live2 HD
C More Live3 HD
C More Live4 HD
C More Live HD
C More Stars HD

Servicearbete på datanätet 11.3.2020

Partel utför servicearbeten i datanätet 11.3.2020 kl. 0:00 – 2:00.
Medan servicearbetet pågår kan det förekomma korta avbrott i datatjänsterna.
Vi beklagar besväret.

Servicearbete på datanätet 12.2.2020

Partel utför servicearbeten i datanätet 12.2.2020 kl. 0:00 – 4:00.
Medan servicearbetet pågår kan det förekomma korta avbrott i datatjänsterna.
Vi beklagar besväret.

Servicearbete i fibernätet vid Sildala- och Tervsundsområdet 7.1.2020

Vi utför servicearbete i fibernätet 7.1. kl. 09:30-12:00. Under serviceavbrottet förekommer det störningar i fiberförbindelserna i Sildala och Tervsund. Ifall fiberförbindelsen inte fungerar efter serviceavbrottet behöver fiberternminalen och all apparatur som kopplats till den (trådlös basstation, datorer etc.) startas om.
Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

 

Störningar i telefonnätet 23.12.2019

Det har förekommit störningar i vårt telefonnät, Voip-anslutningarna har varit ur funktion c. kl. 15:45 – 16:25. Störningarna har berott på nätverksfel hos vår leverantör i Salo.

Vi beklagar de olägenheter som störningarna förorsakat.