Ändringsarbete i Partels ktv-nät 6.11.2018

Partel utför ändringsarbeten i ktv-nätet den 6.11.2018 kl. 8-17. Arbetet förorsakar avbrott i ktv-sändningarna. Vi beklagar de störningar arbetet förorsakar.