Problem med ktv-kanalerna 14.3.2019 ***felet reparerat***

Det förekommer störningar på våra ktv-kanaler. Felet upptäcktes ca. kl. 11.15 och utreds som bäst. Vi beklagar störningarna.

***felet reparerat***