Riksomfattande fel i KTV-sändningarna 10.8.2018

Det förekommer fel i KTV-sändningarna, sändningen bryter och bilden pixlas.

Felet är riksomfattande och utreds som bäst.

Vi beklagar de störningar som felet förorsakar.

Felet är tillfälligt reparetat, men reparattionsarbetet forstätter och störningar förekommer fortfarande.