Servicearbete i Ersby fibernät 13.6.2019

Partel utför servicearbete i Ersby fibernät torsdagen den 13.6.2019 kl. 13-15.
Arbetet förorsakar korta avbrott på fiberanslutningarna i Ersby-området.
Vi beklagar möjliga störningar som arbetet orsakar.