Servicearbete i fibernätet vid Sildala- och Tervsundsområdet 7.1.2020

Vi utför servicearbete i fibernätet 7.1. kl. 09:30-12:00. Under serviceavbrottet förekommer det störningar i fiberförbindelserna i Sildala och Tervsund. Ifall fiberförbindelsen inte fungerar efter serviceavbrottet behöver fiberternminalen och all apparatur som kopplats till den (trådlös basstation, datorer etc.) startas om.
Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.