Servicearbete i fibernätet på Finby området 22.2

Vi utför servicearbeten i Finby för att förbättra fibertjänsterna. Avbrott kan förekomma i en del av fiberanslutningarna på området.
Arbetet beräknas vara färdigt kl. 17:00.
Vi beklagar besväret!