Servicearbete i ktv-nätet 11.12.2018 ***arbetet utfört***

Vi utför servicearbete i ktv-nätet tisdagen den 11.12. mellan kl 09.00-16:00. Arbetet förorsakar korta avbrott i tv-sändningarna.
Syftet med arbetet är förbättra automationen av reparerandet under felsituationer i nätet.

Återställning av kanalerna bör göras 11.12. efter kl 16:00.
Äldre tv-modeller kräver ofta återställning av fabriksinställningarna för utförandet av kanalsökningen. I nyare apparater räcker det ofta med endast kanalsökning. Vissa apparater föreslår automatiskt kanalsökning. Anvisningar för hur kanlasökningen skall göras hittas i apparatens bruksanvisningar. Det lönar sig att göra kanalsökningen trots att sändningarna skulle synas normalt. Med kanalsökningen försäkrar du dig om att kanalinformationen hålls uppdaterad och att kanalerna fungerar på önskat sätt även i fortsättningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

*** Arbetet utfört kl 13.30***