Servicearbete på datanätet 11.3.2020

Partel utför servicearbeten i datanätet 11.3.2020 kl. 0:00 – 2:00.
Medan servicearbetet pågår kan det förekomma korta avbrott i datatjänsterna.
Vi beklagar besväret.