Servicearbete på datanätet 12.2.2020

Partel utför servicearbeten i datanätet 12.2.2020 kl. 0:00 – 4:00.
Medan servicearbetet pågår kan det förekomma korta avbrott i datatjänsterna.
Vi beklagar besväret.