Servicearbeten i Partels ADSL-nät 7.8.2018

Vi utför servicearbeten i vårt adsl-nät tisdagen den 7.8.2018 kl. 07:00-12:00. Under servicearbetet avbryts kontakten av adsl-förbindelserna för 10-15 minuter. Ifall kontakten inte återkommer efter avbrottet, behöver aparaturen omstartas.

Servicearbeten förbättrar förbindelsernas funktionalitet.

Vi beklagar de strörningar som arbetet möjligen förorsakar.