Stamnätsfel i Partels tjänster 7.9.2018 (felet åtgärdat)

Ett apparaturfel förorsakade omfattande störningar i samtliga tjänster i Partels stamnät 7.9.2018 kl. 20:30-21:00. Vi beklagar störningarna.