Störningar i telefonnätet 23.12.2019

Det har förekommit störningar i vårt telefonnät, Voip-anslutningarna har varit ur funktion c. kl. 15:45 – 16:25. Störningarna har berott på nätverksfel hos vår leverantör i Salo.

Vi beklagar de olägenheter som störningarna förorsakat.