Störningar på FiberHem-anslutningarna i centrum 24.4.2019 ***felet åtgärdat***

Det förekommer störningar på FiberHem-anslutningarna i Pargas centrumområde. Felet upptäcktes 24.4.2019 kl. 15 och felsökning pågår. Vi beklagar störningarna.

***Felet återgärdat 24.4.2019  kl. 16.20. Omstart av fiberbox kan krävas ifall anslutningen inte fungerar normalt. ***