Vi förbättrar vårt nätverk 13.5.2020 kl. 00-03

Vi gör nätverket snabbare och stabilare för er.

Vi beklagar möjliga avbrott som förorsakas av vårt månatliga servicearbete den 13.5.2020 kl. 00-03.