Vi förbättrar vårt nätverk 8.4.2020 kl. 00-02

Vi gör nätverket snabbare och stabilare för er.

Vi beklarar möjliga avbrott som förorsakas av vårt månatliga servicearbete den 8.4.2020 kl. 00-02.