Grävlov

Innan grävarbeten inleds bör det alltid redas ut om eventuella telekablar, el-ledningar och rörlinjer finns på området.

Information om el- och rörlinjer fås från det lokala elbolaget och från stadens eller kommunens avdelning för mark- och anläggningsarbete. Uppgifter om läget för kablar som Partel förvaltar, samt kabelkartor beställs via kaivulupa.fi -tjänsten.

Parlinen kaivuu