Nätfaktura för företag

Företagen får fakturorna från Partel elektroniskt om de så önskar. Nätfakturan kan behändigt överföras direkt till t.ex. ekonomiförvaltningens system. Detta gör behandlingen av fakturorna märkbart snabbare.

De väsentligaste fördelarna med nätfaktureringen är snabbheten, färre manuella arbetsskeden och att fakturorna behandlas snabbare. Fördelarna för den elektroniska faktureringen är ömsesidiga. Den som fakturerar och den som tar emot fakturan sparar i kostnader. Dessutom mottagaren av fakturan inköpsfakturan utan dröjsmål.

Kontakta vår kundbetjäning 02 454 5400 eller sänd e-post till adressen partel@partel.fi då du önskar få ditt företags fakturor som e-faktura!