Partel Digihelp

Partel-Butik.4 LITEN

Partel Digihelp ger mångsidig och sakkunnig hjälp!

Avsikten med tjänsten är att erbjuda våra kunder stöd vid datatekniska problem och lösningar, samt vid apparaturfel. I hemmet finns allt fler tekniska apparater och i framtiden kommer alla dessa att fungera digitalt.

Partel Digihelp hjälper per telefon, i vår butik samt på plats i hemmet.

Digihelp hjälper:

  • Med definiering och installation av inställningar på apparater (television, digibox, dator, tablet, modem, telefon)
  • Då du har problem med internetuppkopplingen
  • Vid i bruktagande av Partels tjänster
  • Med datatekniska fel och felsökning

Digihelp per telefon

Vi kartlägger kundens grundproblem då det gäller Partels tjänster som avgiftsfri telefontjänst. Ifall stödbehovet kräver djupare insyn och samtalet dröjer mer än 15 min, faktureras 59 €/ h i efterhand.

Digihelp i butiken

Problemlösning av grundproblem som gäller Partels tjänster sker avgiftsfritt i vår butik. För mer ingående konsultation fakturerar vi 59 €/ h.

Digihelp hemma

Till hembesöken hör hjälp med nätinstallation och -inställningar för olika apparater (television, digibox, dator, tablet, modem, telefon). Vi hjälper även med bl.a. ibruktagandet av fiberanslutningen och våra övriga tjänster.

För hembesök fakturerar vi 59 €/ h, med början då arbetstagaren lämnar arbetsplatsen och åker på hembesöket, för längre resor faktureras dessutom resekostnader.

Möjliga kabeldragningar m.m. hör inte till Digihelpens tjänster, utan faktureras och överenskommes skilt.

Ifall apparaturen och/eller tjänsten inte är införskaffad hos oss och vi hjälper i problemsituationer eller med felsökning, faktureras 59 €/h för detta oberoende om det sker per telefon, i butiken eller i hemmet. Även utredning av apparatens egenskaper och tjänster faktureras.