Posthantering – Case AdCARE

Posten och faxen på arbetsresan

AdCAREs produktspecialist Jaana Hemmilä är ständigt på resande fot. I ett arbete där man reser mycket är Parcalls posthanteringstjänst till stor hjälp. Parcall förmedlar inkommande post och fax behändigt direkt till Hemmiläs e-post. Detta innebär att viktig information når henne även på arbetsresan.

Jaana Hemmilä är svenska AdCAREs enda anställda i Finland. Arbetsdagarna går ofta åt till kundbesök, eftersom hon ansvarar för försäljningen, produktskolningen och administreringen av kundrelationerna. AdCARE säljer sjukhustillbehör för urologi och radiologi i de nordiska länderna. Företaget är grundat i början av 2000-talet och har mindre än tio anställda.

Eftersom Hemmilä har sitt kontor hemma och hon reser mycket, ville hon inte ha fax och post till sitt kontor. Posten och faxen adresserade till Finlands AdCARE går direkt till Parcall, varifrån de förmedlas vidare till Hemmilä på överenskommet sätt.

– Parcall scannar faxen som kommit till AdCARE till min e-post. Faxen är huvudsakligen beställningar, det är alltså viktigt att jag får dem då jag är på arbetsresor. Parcall meddelar till min e-post även då det kommit traditionell post och jag kan beroende på fall bestämma vad som skall göras med posten. Oftast skickas posten vidare hem till mig, men jag får meddelande om viktig post redan på vägen, berättar Hemmilä.

Parcall fungerar även som AdCAREs telefonväxel i Finland. Parcall förenar samtalen vidare till Hemmilä och tar emot ringbud. Den fasta växeln är behändig, eftersom hon under kundbesöken och palavren inte kan svara i telefonen.

– Jag rekommenderar Parcalls tjänster speciellt för liknande små företag som har många kunder och vars personal är mycket på resande fot. Parcall är en bra fast punkt dit posten och samtalen kan riktas, sammanfattar Hemmilä.

Parcalls svenskpråkiga betjäning var ett viktigt kriterium då AdCARE letade efter partner. Smidig betjäning på svenska, finska och engelska är en nödvändighet för ett nordiskt företag.