Svar – Case Norex

Passar för företag i alla storlekar

Bland Parcalls kunder finns olika stora företag runtom i Finland. Ett praktexempel är det 30-åriga familjeföretaget, holdingbolaget Norex International. Företaget äger Oy Norex Spirits Ab som koncentrerar sig på import av alkoholdrycker samt Oy Norex Cosmetics Ab som importerar märkeskosmetik.

Parcall besvarar både moderbolagets och dess dotterbolags samtal varje vardag kl. 8-17. Sammanlagt blir det drygt 400 samtal i månaden från 30 undernummer.

– Vi ville förbättra vår anträffbarhet och därmed kundbetjäningen. Nu kan vi försäkra oss om att inga samtal förbises. Då vi utlokaliserat svarandet kan vi dessutom effektivare koncentrera oss på vår egen verksamhet, svarar Norex Spirits Ab:s verkställande direktör Tomas Lönnberg på frågan om bakgrunden till utlokaliseringen av svarstjänsten.

Tips via Facebook

Innan Parcall hade Norex en annan svarstjänst, men bolaget var inte helt nöjd med dess verksamhet. Lönnberg blev tipsad om Parcall av en vän på Facebook.

– Jag tog först reda på mera om Parcall och dess tjänster. Då vi började avtalsförhandling kom vi genast bra överens.

En viktig faktor vid valet av tjänsteleverantör var den engelska och svenska betjäningen som Parcall erbjuder, eftersom det dagligen kommer många samtal från utlandet till Norex.

– Vi representerar många vintillverkare och parfymhus från hela världen. Det kommer samtal bl.a. från Chile och Argentina, från länder i Centraleuropa samt från USA, beskriver Lönnberg vardagen i ett internationellt bolag.

Det lönar sej att bekanta sig

Att ta i bruk svarstjänsten gick smidigt för Norex, som har sitt huvudkontor i Esbo. Leverantören av bolagets trådtelefoner gick igenom alla tekniska arrangemang med Parcall.

– Vi hade bestämt ett datum med Parcall då svarstjänsten skulle starta och då hände det också.

Den nöjda kunden rekommenderar gärna även andra företagare att bekanta sig med Parcall.

– Det lönar sig att bekanta sig med svarstjänstens alla möjligheter. Jag tror att många blir överraskade av hur många fördelar det kan ge företaget, summerar Lönnberg.

Norex-bolagen

  • Holdingbolaget Norex International har två dotterbolag:
    • Oy Norex Spirits Ab, import av alkoholdrycker (bl.a. Tosti och Laroche)
    • Oy Noex Cosmetics Ab, import av märkeskosmetik (bl.a. Kenzo och Oscar de la Renta)
  • Familjeföretag
  • Verksamhetsplats i Esbo
  • Ca 30 i personalen