Tjänster

Koncentrera dig på det viktiga – vi svarar i din telefon!

Parcall är en lösning för företag som vill effektivera skötseln av telefontrafiken. Vi erbjuder ditt företag svars-, växel- och posthanteringstjänster. Med hjälp av tjänsterna kan du själv koncentrera dig på det viktiga, betjäna kunder och göra affärer.

Vi planerar alltid tjänsterna enligt kundens behov och vi garanterar rätt proportionerade resurser för ditt företag, oberoende av mängden samtals- eller posttrafik.

På dessa sidor hittar du noggrannare information om våra tjänster. Välkommen att bekanta dig och för att hitta en lösning som passar just ditt företag.

Verksamhetsidé

Oy Parcall Ab erbjuder en kundorienterad, konkurrenskraftig och flexibel lösning på svarstjäster till företag och samfund.

Parcalls lösning är ett modernt och fungerande sätt att upprätthålla och utveckla en god servicenivå och tillgänglighet. Tjänsterna skräddarsys enligt företagets eller samfundets verksamhets omfattning, funktion och behov.

Parcalls värderingar är: kundcentrering, pålitlighet, tjänstvillighet och kontinuerlig utveckling.

Vi strävar till en kontrollerad tillväxt så att vi i alla situationer kan betjäna både befintliga och nya kunder på bästa möjliga sätt.