Posthantering

Parcalls posthanterings-, scannings och faxtjänster underlättar informationsflödet och är till hjälp speciellt då företagets kontor inte besöks dagligen.

I posthanterings- och scanningstjänsten sköter vi ditt företags inkommande posttrafik: posten bärs till Parcall och vi meddelar om inkommande post (inte reklam) överenskommet via SMS eller e-post. Vi scannar den önskade posten, t.ex. beställningar och fakturor, till din e-post samma dag som den kommit.

Om du önskar kan du också styra ditt företags inkommande fax till Parcall. Vi scannar viktiga fax och sänder dem till din e-post.

Beställning av posthanteringstjänster förutsätter inte att företaget har i bruk Parcalls övriga tjänster.

Ta kontakt och fråga mera eller lämna anbudsbegäran.