Partel sponsorerar

Partel beviljar sponsorering till föreningar och personer i Pargas och vill främst vara med och understöda all slags ungdomsverksamhet; idrott och kultur. Vi beviljar sponsorering per verksamhetsår enligt ansökningar och ändamål och önskar få synlighet i det som sponsoreringen sökts till.

Ansökningtiden för sponsorering är fram till 29.2.2020. I den fritt formulerade ansökningen bör framkomma ändamål, summa samt redovisning/förklaring hur sponsoreringen kommer att lyftas fram.

Partel behandlar alla sponsoransökningar första veckan i mars och meddelar sedan personligen personen/föreningen om beslutet.

Partel stöder inte religiös eller politisk verksamhet.

Ansökningarna riktas till partel(at)partel.fi.