Årsberättelse 2016

banneri

Nyckeltal 2016

Omsättning 2 908 t€ (2 821 t€)
Soliditet 79 % (84 %)
Personal 17 (16)
Fiberanslutningar 2 375 st. (1 684 st.)
Telefonanslutningar 1 106 st. (1 433 st.)
KTV-anslutningar 3 620 st. (3 605 st.)
ADSL-anslutningar (sammanlagt i Pargas) 1 107 st. (1 602 st.)

Inom parentes motsvarade tal för år 2015.

Verkställande direktörens översikt 30.1.2017

Marknadsläge och verksamhetsmiljö

Den ökade datamängden i samband med smarttelefonerna har ökat efterfrågan på fasta förbindelser under det gångna året, c. 80 % av all data går via fast nät och wifi. Medierna rapporterar så gott som dagligen om mobilförbindelsernas dåliga kvalitet och problem och åberopar vikten av  fasta fiberförbindelser även till landsbygden.

Partels andel av alla fasta förbindelser är 86 %. Såsom den ökande datan har även efterfrågan på kabel-TV i fibernätet ökat medan IPTV:ns efterfrågan sjunkit.

Väsentliga händelser och resultatutveckling

Bolagets omsättning steg en aning (3 %) för andra året i rad, till 2 908t€ (2 821 t€). Resultatet innan bokslut och skatter var 166 t€ (-81 t€).

Grundavgiftsinkomsterna från den traditionella telefonverksamheten sjönk trots att priserna höjdes 8 % (-15 t€) till 172 t€. Televerksamhetsinkomsterna sjönk med 20 % (-30 t€), inkomsterna var vid årets slut 122 t€ (152 t€). Vid slutet av året fanns det 1106 st telefonanslutningar kvar (1433), med en minskning på 327 st, dvs. 23 %.

I samband med att kopparn byttes till fiber sjönk mängden traditionella ADSL-anslutningar med 31 % sammanlagt 495 st. I slutet av året fanns det sammanlagt 1107 st ADSL-anslutningar kvar (639 Partel och 468 övriga operatörer). Motsvarandevis ökade mängden fiberanslutningar med 41 % (691 st). I slutet av året hade Partel sammanlagt 2375 st fiberanslutningar, 68 % av alla bredbandsanslutningar. Datans grundavgiftsinkomster ökade med 2 % (17 t€), till 709 t€ (692 t€).

Kabel-tv-affärsverksamheten ökade som följd av försäljningen av fiberanslutningar. Kabel-TV-grundavgifternas andel ökade med 7 %, till 258 t€ (240 t€). Kabel-TV-programavgifterna sjönk med 3 % (8 t€), till 289 t€ (297 t€). Efterfrågan på OTT-tjänster (Netflix, HBO…) ökade behovet av fiber, men sänkte efterfrågan på betalkanalerna.

Bolagets investeringar år 2016 var sammanlagt 863 t€, 30 % av omsättningen. Bolaget har med resultatfinansiering investerat sammanlagt 6 180 t€ i fiber-infran under de tio senaste åren. Pargas centrumområde är nästan färdigbyggt, av landsbygdsprojekten förverkligades Lemlax och Kurckas samt Volax som ett helt nytt område tillsammans med Volax vattenandelslag. På grund av tidsbrist och kostnadsskäl har bolaget inte möjlighet att delta i alla kabeldragningsprojekt i samarbete med Caruna.

Vår fibermålsättning överskreds

Vår målsättning att uppnå 300 nya FiberHem-anslutningar under året överskreds rejält; 436 FiberHem-, 41 husbolags- (med 821 lägenheter) och 11 nya företagsanslutningar. Sammanlagt fick vi 1268 nya fiberkunder och efter att kopplingarna är gjorda är ca 85 % av alla fasta förbindelser i Pargas fiberförbindelser.

Datan har blivit en livsstil, allt fler uppskattar pålitligheten och kvaliteten av den fasta förbindelsen. Även mobiloperatörerna har konstaterat att en fast fiberförbindelse till varje hus och hem är nödvändig även under den kommande 5G eran, så vitt den ekonomiskt går att förverkliga. Samtidigt kan konstateras att fiberanslutningens pris i Pargas fortfarande är förmånligare än genomsnittet.

Feedback är ytterst viktig

Under det gångna året har vi ofta fått höra att vår verksamhet är på rätt spår, lokal betjäning på det egna modersmålet uppskattas, liksom det att inkomsterna investeras för ett gemensamt gott ändamål dvs. fiber-infran, istället för att dela ut dividend. Vår strategi uppskattas och den positiva feedbacken värmer, tacket hör till våra ägare och kunder.

Verksamhetens effektivitet

Av vår personal har under det gångna året krävts mer flexibilitet än tidigare på grund av olika omständigheter och våra underleverantörer har sprungit allt snabbare för att få leveranserna levererade inom utlovad tid. Jag vill tacka dem alla för god attityd och påminna om att det nya året inleds i samma anda. Arbetet är ännu inte färdigt.

Fortsättning följer…

Pargas är fast i fibern och bandbredd och tjänster kan öppnas och stängas enligt behov. Partel betjänar sina kunder lokalt på eget modersmål och är den enda operatören på området som förverkligar fasta förbindelser i Pargas och satsar på fiber.

Jari von Zweygbergk
verkställande direktör

Bokslut

Årsberättelsesiffror 2016 (PDF)

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2016 (PDF)