Årsberättelse 2017

Årsberättelse

Nyckeltal 2017

Omsättning 2 891 t€ (2 908 t€)
Soliditet 81 % (79 %)
Personal 17 (17)
Fiberanslutningar 3 112 st. (2 375 st.)
Telefonanslutningar 804 st. (1 106 st.)
KTV-anslutningar 3 609 st. (3 620 st.)
ADSL-anslutningar (sammanlagt i Pargas) 679 st. (1 107 st.)

Inom parentes motsvarade tal för år 2016.

Verkställande direktörens översikt 2017

Ett händelserikt år! Partel har genomgått flera stora förändringar under år 2017 och en av de viktigaste var att den lokala ägarstrukturen förankrades när LokalTapiola Sydkusten, Stiftelsen för Eschnerska Frilasarettet, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens Kulturfond och Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens Understödsfond köpte VSP:s aktiestock. En annan förändring var höstens VD-byte där Jari von Zweygbergk gick i pension i september och som ny VD anställdes fil.mag. Svante Olofsson, 48 år. Året har även varit positivt med lanseringen av de nya tjänsterna Partel Smart Home och Partel IT Manager samt Partel FREE, som erbjuder gratis Wi-Fi -punkter på platser där ungdomarna gärna rör sig.

Marknadsläge och verksamhetsmiljö

Det har skett en markant ökning av datamängden i samhället och allt fler tjänster flyttar till nätet. Kvalitativa nätförbindelser möjliggör utnyttjande av bastjänster som bankärenden, hälsoservice, kommunal information, TV- och filmtittande, m.m. i det egna hemmet. De här tjänsterna  driver efterfrågan på fibernät. Trots att medierna rapporterar mest om mobil data, är sanningen den att över 80 % av all data går via fasta förbindelser och Wi-Fi. Partels satsning på att erbjuda fiberförbindelser lokalt har varit lyckad och i dagsläget är redan 43 % av alla bostäder i Pargas, skärgården medräknad, inkopplade i vårt fibernät. Utbyggnaden av fibernätet fortsätter som planerat under 2018 och 2019, vilket medför att vi helt kan avsluta koppartjänsterna år 2020.

Väsentliga händelser och resultatutveckling

Bolagets omsättning landade på nästan samma nivå som fjolåret och var 2 891 t€ (2 908 t€). Resultatet innan bokslutsdispositioner och skatter var 104 t€ (166 t€) vilket är lägre än förra året, men i resultatet för 2016 ingick försäljningsvinster på 128 t€ mot enbart 5 t€ under 2017, vilket betyder att resultatet av den ordinarie verksamheten var bättre för 2017.

Den traditionella telefonverksamhetens grundavgifter fortsatte sin nedgång och sjönk med 9 % (-16 t€) till 157 t€. Teletrafiksinkomsterna, inklusive den mobila trafiken, blev 108 t€ (-14 t€). Antalet telefonanslutningar i kopparnätet var 850 st. (1106 st.), vilket är en minskning med 256 st. eller 23 %. VoIP-anslutningarna ökade, men inte i samma takt som anslutningarna i kopparnätet minskade.

Antalet ADSL-anslutningar minskade med 39 % i takt med att fibernätet ersatte kopparnätet. I slutet av året var antalet ADSL-anslutningar sammanlagt  697 st. (447 Partel och 232 övriga operatörer).

Fiberanslutningarna fortsatte öka kraftigt. Under året levererade vi 287 st. nya FiberHem-anslutningar, 497 st. lägenhetsanslutningar och 2 st. företagsanslutningar. Fiberanslutningarnas andel av alla Partels anslutningar var 88 % eller 3162 st. (2376 st.) vilket är en ökning med 25 % (786 st.). Partel hade sammanlagt 2375 st. fiberanslutningar i Pargas vid årets slut, vilket är 68 % av alla bredbandsanslutningar. Grundavgiftsinkomsterna för data ökade med 62 t€ (8 %) och blev 770 t€ (709 t€).

Inkomsten för KTV-grundavgifterna ökade en aning och låg vid årets slut på 265 t€ (258 t€).  Inkomsterna för KTV-innehållet hölls på ungefär samma nivå, 287 t€ (289 t€).

Partel fortsatte att satsa stort på sitt verksamhetsområde och investeringarna för 2017 blev totalt 691 t€, vilket är 24 % av bolagets omsättning. Under en tioårsperiod har Partel investerat närmare 7 M€ i Pargas för att kunna erbjuda Pargasborna moderna och säkra fiberanslutningar. På centrumområdet fortsätter utbyggnaden under 2018 och övriga områden byggs ut enligt möjlighet och efterfrågan.  Vi strävar till att vara med i samprojekt där intresset för fiber är tillräckligt stort och det bara är ekonomiskt möjligt.

Nya produkter och tjänster

Partel är ett lokalt bolag och vi satsar på de produkter och tjänster som behövs och fungerar lokalt. Vår styrka är god lokal betjäning på båda språken.

På företagssidan har vi lanserat tjänsten Partel IT Manager för att hjälpa företag med planering, säkerhet och rådgivning på IT-sidan. Vi ser att det finns ett verkligt behov och vår personal har stor erfarenhet av nätverk och IT-lösningar, vilket gör det naturligt för oss att erbjuda vårt kunnande åt lokala företag.

På konsumentsidan erbjuder vi också i fortsättningen telefon- och IT-produkter. Vi kommer även att utöka sortimentet med antenn- och mobillösningar som passar för fritidsbostäder och för de områden där vi inte har fiber. Vi erbjuder våra kunder lösningar enligt ”nyckeln i handen” -principen och gör alla behövliga installationer.

Partel Smart Home är en ny tjänst för att underlätta vardagen. Tjänsten gör det möjligt att via mobilen på distans t.ex. sätta på värmen på stugan före man kommer dit eller kontrollera att båten är OK när det blåser hårt. Smart Home –tjänsten har många intressanta egenskaper som lämpar sig såväl för hushåll som för företag.

Min vision

Jag kommer att arbeta hårt för att Pargas skall bli Finlands främsta digitala samhälle. Jag tror att det är möjligt om alla drar åt samma håll.   Eftersom Pargas är ett litet samhälle har vi möjlighet att verkligen påverka vår vardag. Med goda dataförbindelser är det möjligt att arbeta på distans, bo i hemmet längre, få virtuella hembesök av läkare, ta prover och röntgenbilder samt förbättra säkerheten för både personer och hem.

Svante Olofsson, Verkställande direktör

Bokslut

Årsberättelsesiffror 2017 (PDF)

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2017 (PDF)