Årsberättelse 2018

Årsberättelse

Nyckeltal 2018

Omsättning 2 693 t€ (2 891 t€)
Soliditet 83 % (81 %)
Personal 17 (17)
Fiberanslutningar 3 478 st. (3 112 st.)
Telefonanslutningar 786 st. (1 036 st.)
KTV-anslutningar 3 507 st. (3 609 st.)
ADSL-anslutningar (sammanlagt i Pargas) 249 st. (679 st.)

Inom parentes motsvarade tal för år 2017.

Verkställande direktörens översikt 2018

År 2018 var ytterligare ett år med stora förändringar! Det mest synliga har varit butikens återflytt till kontoret på Malmgatan 6. Det nya läget gör att vi kan betjäna kunderna bättre eftersom vi har all personal, från ekonomi till teknik, på samma plats samtidigt som det har gett oss synergieffekter inom det interna arbetet. I samband med butiksflytten passade vi på att renovera våra utrymmen och handikappanpassa ingången från vägen med en ny ramp. Dotterbolagen Parcall och Pargas Centralantenn fusionerades med moderbolaget under sommaren för att förenkla koncernstrukturen. För kundernas del innebär fusionerna inga större förändringar utan tjänsterna fortsätter som tidigare och även namnet Parcall kvarstår. Efter en lång paus har det under 2018 betalats ut dividend och det innebar att samtliga aktiebrevs ägaruppgifter har kontrollerats och uppdaterats.

Marknadsläge och verksamhetsmiljö

Förnyelsen av kommunikationsnätet i centrumområdet blev färdig under året och de sista områdena kopplades in i slutet av året. Nu har de gamla kopparkablarna bytts ut mot modern fiberkabel och ett tio års projekt har äntligen slutförts. Partels långsiktiga satsning har burit frukt och antalet inkopplade fiberanslutningar är i topp i landet. Det känns skönt att kunna erbjuda det bästa i datakommunikationslösningar åt våra invånare även om vi lever på glesbygden. Partels satsning på att erbjuda fiberförbindelser lokalt har varit lyckad och i dagsläget är redan 43 % av alla bostäder i Pargas, skärgården medräknad, inkopplade i vårt fibernät.

Ytterligare möjligheter att bygga ut fiberkabel på landsbygden finns tack vare Egentliga Finlands förbunds offertförfrågan på 7 områden i Pargas och här har Pargas stad verkligen visat framåtanda och framtidstro genom att godkänna att fiberutbyggnaden kan göras med stödpengar från både staden och staten.

Väsentliga händelser och resultatutveckling

Bolagets omsättning landade på en lägre nivå jämfört med fjolåret och var 2 693 t€ (2 891 t€). Största orsaken till nedgången är nedgången av de traditionella telefontjänsterna samt att det installerades färre fiberanslutningar jämfört med året innan. En engångsperiodisering av lönekostnader på 34 t€ i december drog ner resultatet innan bokslutsdispositioner och skatter jämfört med fjolåret och vilket blev 81 t€ (104 t€).

Telefoniverksamhetens intäkter sjönk med 27 % (-72 t€) till 193 t€. Antalet telefonanslutningar är 786 st. (1036 st.), vilket är en minskning med 250 st. eller 24 %. Telefoni över IP (VoIP) har ökat, men inte i samma takt som den vanliga telefonin har minskat i antal.

ADSL-anslutningarna har minskat kraftigt eftersom kopparnätet har bytts ut mot fiber i centrumområdet och antalet var i slutet av året 249 st. (679 st.) vilket är en nedgång med 63 %. ADSL-anslutningarnas antal består av 226 st. egna och 23 st. från övriga operatörer.

Antalet nya fiberanslutningar har stigit även under 2018 och totalt har vi levererat 236 st. nya FiberHem-anslutningar, 18 st. FiberHusbolag-anslutningar samt 7 st. anslutningar för andra operatörer. Fiberanslutningarnas andel av alla Partels anslutningar är nu 94 % eller 3478 st. (3112 st.) vilket är en ökning med 12 % (366 st.). Grundavgiftsinkomsterna för data ökade med 51 t€ (7 %) och blev 821 t€ (770 t€).

Grundavgiftsinkomsterna för kabel-TV (KTV) blev lägre än föregående år och låg vid årets slut på 243 t€ (265 t€) och KTV-programavgiftsinkomsterna sjönk också och landade på 266 t€ (287€). Orsaken till minskningen är att kabel-tv nätet byttes ut mot fiber där grundavgifterna var lägre än tidigare.

Det sista av centrumområdet byggdes ut under 2018 och denna stora satsning på fiber gör att investeringarna blev 642 t€ för 2018, vilket är hela 24 % av bolagets omsättning. Under en tioårsperiod har Partel investerat över 7 M€ i Pargas för att kunna erbjuda moderna och säkra fiberanslutningar åt invånarna.

Nya produkter och tjänster

Partel fokuserar på lokala tjänster och produkter och då framförallt på telefoni- och datatjänster samt TV-abonnemang och kanalpaket. Vårt utbud på TV-sidan är brett med mängder av kanalpaket att välja mellan och under 2018 har vi lanserat den nya Partel IPTV-tjänsten. Partel IPTV möjliggör streaming av TV-kanaler och bandningar via fiberbandet så att kunderna kan titta på TV när det passar dem själva. Partel IPTV är en tjänst framtagen tillsammans med Ålcom på Åland. Partel Mobil är ett nytt mobilabonnemang som erbjuds till både konsumenter och företag. Det är glädjande att vi kan erbjuda Partel Mobil till verkligt konkurrenskraftiga priser.

På företagssidan har tjänsten Partel IT Manager fått sina första kunder och där ser vi stora möjligheter att hjälpa många fler företag med planering, säkerhet och rådgivning på IT-sidan. Vår personals stora erfarenhet av nätverk och IT-lösningar gör Partel IT Manager till en tjänst som är naturlig att erbjuda lokalt med service på bägge inhemska språken.

För konsumenter har vi under 2018 börjat erbjuda datorer där vi har några modeller på lager och sedan beställer så att kunderna ofta får sin dator redan nästa dag. För våra kunder erbjuder vi lösningar enligt ’nyckeln i handen’ -principen och gör alla behövliga installationer och erbjuder full service.

Min vision

Partel fortsätter att arbeta hårt för att Pargas skall bli Finlands främsta digitala samhälle. Det är absolut möjligt och vi är redan en god bit på väg. Det är inte många andra kommuner som har hela centrumområdet färdigbyggt med fiber och en anslutningsgrad på över 40 % av alla hushåll. Med goda dataförbindelser är det möjligt att även i framtiden bo och arbeta i Pargas, ett av Finlands absolut bästa ställen.

Svante Olofsson, Verkställande direktör

Bokslut

Årsberättelsesiffror 2018 (PDF)

Revisionsberättelse