Press

12.2.2019: Är 5 G räddningen för landsbygden?

24.5.2018: Finlands framtid hänger på fibern

6.11.2017: Verkställande direktörens hälsningar och aktuellt inom Partel

22.9.2017: Mobila och trådlösa strålningar; hälsorisk eller inte?

6.9.2016: Partel har redan investerat 7 miljoner euro i Pargas område

3.6.2016: Efterfrågan på fiberanslutningarna ökar kraftigt

9.3.2016: Det traditionella kopparnätet i Pargas rivs

24.11.2015: VSP och Partel inleder ett tätare samarbete för att garantera lokala tjänster och möjliggöra tillväxt

23.11.2015: Det optiska fibernätet ersätter den traditionella teleinfrastrukturen i Pargas

19.11.2015: Fördröjningar i leveransen av de optiska fiberanslutningarna i Pargas

12.1.2015: Det gamla kopparnätet kommer att börja rivas under år 2015 då fibernätet tar över.