12.1.2015: Det gamla kopparnätet kommer att börja rivas under år 2015 då fibernätet tar över.

Datamängdens radikala ökning förutsätter snabbare förbindelser, det gamla fasta kopparnätet uppfyller inte längre konsumenternas behov. Det nya fibernätet med ”oändlig” kapacitet byggs ut till alla egnahemshus över hela Pargas centrumområde inom slutet av år 2016.

Internet har hämtat den globala informationen till våra hem, eller var vi än rör oss. Den rörliga bilden kan mottas och sändas mellan miljarder personer, företag och apparater. Det som utgör en flaskhals för all dataöverföringskapacitet är frekvenserna i luften som inte räcker till för alla framtida behov. På grund av detta byggs det runt om i världen fasta förbindelser med fiberteknik vars kapacitet i praktiken är obegränsad.

I Pargas har fibernät byggts redan i några år och en dryg tredjedel av konsumenterna har anslutit sig till tjänsten. Då man inom slutet av år 2016 har byggt klart hela centrumområdet, rivs det gamla kopparnätet områdesvis. Det går inte att upprätthålla två skilda tekniker och kopparnätets kapacitet räcker inte till för konsumenternas framtida krav.

Redan under detta pågående år 2015 kommer tjänsterna via kopparkabeln att försvinna i fyra stadsdelar, då motsvarande tjänster fås via fiber. Inga avbrott i tjänsterna kommer att uppstå. Tjänsterna försvinner delvis på följande områden; Finby, Skräbböle, Storäng och Boställsvägen. Närmare information fås från Partels kundbetjäning 02 454 5400 eller partel@partel.fi. Vi meddelar skilt om rivningsprojekten för år 2016.

Varenda konsument uppskattar naturligtvis fiberns egenskaper, dess pålitlighet, oändliga snabbhet, säkerhet och trygghet, men att investera i fibern väcker groll hos många. En fjärdedel anser investeringen på nuvarande 1.490 € till ett egnahemshus förmånlig, den andra som rimlig, den tredje som dyr och den fjärde som ofattbar. Priset är väldigt förmånligt i jämförelse med Partels investeringar, den verkliga kostnaden rör sig om 3000 €/egnahemshus. Vi förbehåller oss trots detta från att höja priserna än så länge, fastän pressen på att höja priserna tyvärr är hård.

Tillsvidare får man även anslutningen med fem års räntefri betalningstid, med en månadsavgift på 19,83 € och 300 € handpenning. Anslutningens pris kommer till betalning först då den tagits i bruk..

Utöver den vanliga anslutningsavgiften kan det förekomma områdesmässiga tillägg på områden utanför centrumområdet på grund av svåra omständigheter, gles bebyggelse och långa avstånd. Dessa meddelas alltid områdesvis på förhand, och tillsvidare kommer inte kopparnätet att rivas helt och hållet på landsbygden. Men även den dagen kommer, oftast i samband med att Caruna förnyar sitt elnät och de gamla stolparna tas bort.

Först var kärret, gräftan och Jussi, sedan ånga och el, nu global data i realtid, närvaro och fiber. Den nya tekniken ersätter den gamla, glas kopparn och ljuset elektriciteten.

Jari von Zweygbergk