Servicenivå

Partel erbjuder lokal och pålitlig betjäning.  Servicenivån övervakas kontinuerligt och fyra gånger om året publiceras en Rapport över servicenivån.

I kundbetjäningen och växeln besvaras samtalen snabbt – och man får betjäning på två språk. Det förekommer endast få felsituationer i Partels tjänster och de strävas till att repareras snabbt.

Mätningsperiod 1.10.2018 – 31.12.2018 (Q4/18)

Baserar sig på Kommunikationsverkets föreskrift (50 B/2003 M) om kommunikationsnätets nätbesittning

1. Svarstid för Pargas Telefons kund- och rådgivningstjänster specificerat enligt servicenummer och verksamhet
Servicenummer 4545400 (växel)
Genomsnittlig svarstid [s] 10,09 s.
Samtal besvarade inom 60s [%]  98,61 %
Tjänstens avgift  tjänsten är avgiftsfri
Avgift för köande  köandet är avgiftsfritt
2. Pargas Telefons felanmälningstjänst
Servicenummer 10019
Genomsnittlig svarstid [s]  8,75 s
Samtal besvarade inom 60s [%]  99,05 %
Tjänstens avgift tjänsten är avgiftsfri
Avgift för köande köandet är avgiftsfritt