Plus

Partel Plus -anslutningen är en traditionell fast telefonanslutning. Att ringa med fast telefon är förmånligt och dess funktion är pålitlig. I Partel Plus -anslutningen ingår tjänsterna samtal väntar och medflyttning av samtal.

  • Din hemanslutning har alltid högklassig hörbarhet. Hörbarheten försvinner inte och batteriet tar inte slut. Hemtelefonen utan batteri är också miljövänlig.
  • Då du ringer från din hemtelefon vet du att dina räkningar bara bygger på ditt eget bruk. Din hemanslutning kan inte stjälas, den försvinner inte och råkar inte i fel händer.
  • Din hemtelefon möjliggör trygga larmförbindelser (inbrotts-, brand- och hälsolarm, alltså trygghetstelefon).