Aina

Partel Aina –mobiltelefonanslutning

Till Partel Aina –mobiltelefonanslutningen hör alla de viktigaste egenskaperna och tjänsterna för en mobilanslutning. Den fungerar i det moderna Telia mobilnätet i hemlandet samt i de länder i utlandet som är de viktigaste för finländarna.