KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Västermälö, Lillmälö by och Kopparö

Varmt välkommen på vår virtuella Fiber-infokväll tisdagen den 27.4.2021 kl.18 där vi berättar mera om Västermälö, Lillmälö by och Kopparö fiberprojekt samt besvarar eventuella frågor som väcks! Du får gärna i samband med anmälan ställa frågor beträffande fiberprojektet!

Anmälningen är inte ännu öppen