KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Internet

  • Snabb och pålitlig internetförbindelse
  • Fiber till hemmet
  • Mobilt dit du går

Användning av trådlöst nät (WiFi)

Det är praktiskt att använda Fiberbredbandet trådlöst genom att koppla in WiFi* via routerns/basstationens WLAN-uttag. Då kommer du utan nätverkskablar ut på internet med mobilen, surfplattan eller datorn och du kan surfa trådlöst inom ditt hemnätverks hela räckvidd. Du observerar väl att WiFi-nätet inte hör till bredbandsförbindelsen som vi levererar, utan är ditt interna hemnätverk.

Anslut en apparat till WiFi

I fall du har beställt en trådlös basstation till din FiberHem-anslutning möjliggör den trådlös uppkoppling av dina enheter som är utrustade med WiFi-mottagare. Ofta hittar datorn eller någon annan apparat flera trådlösa nätverk och då måste användaren veta namnet på det egna trådlösa nätverket (SSID) och dess lösenord (WPA-nyckel). Dessa finns angivna på basstationen eller på en blankett som kom med apparaten.
Anslut din dator till korrekt WiFi-nätverket genom att välja ditt nätverk och klicka på ”anslut”.
Därefter kommer din apparat att be dig ange nätets lösenord (WPA-nyckel). När du skrivit in korrekt lösenord kommer din apparat att ansluta till WiFi-nätet. Observera att lösenordet kan innehålla både siffror och stora och små bokstäver och allt ska skrivas exakt rätt.

WiFi-nätets hastighet

Det går inte ännu att uppnå topphastigheter via WiFi. Om du vill använda ditt Fiberband med maxhastighet och minsta möjliga responstid ska du koppla din dator till basstationen med en RJ45-nätkabel.
Överföringshastigheten varierar när du använder ditt WiFi-nät och beror på många olika faktorer. Bl.a. basstationens och apparatens teknik påverkar hastigheten, liksom omgivningen och avståndet till basstationen. Alla hastigheter som anges på modem, basstationer, förstärkare och routrar är teoretiska maximihastigheter. Även mängden WiFi-nätverk som finns i närheten och vilka sändningskanaler som används påverkar WiFi-nätets hastighet och prestanda.

Placering av basstationen

För att uppnå bästa möjliga WiFi-räckvidd och -hastighet bör du välja rätt placering för din basstation.

NÄR DU VÄLJER PLACERING, TÄNK BL.A. PÅ FÖLJANDE:

  • Alla hinder försvagar signalstyrkan. Signalen kan gå genom dörrar, fönster och lättare väggkonstruktioner, men dessa hinder dämpar signalen.
  • Också en del elektronik i hemmet, så som datorer, nätstickor (”mokkula”), mikrovågsugnar, nöjeselektronik och energisparlampor kan förorsaka störningar.
  • Metall, betong, tegel, sten och stock kan ofta stoppa signalen helt och hållet
  • Det är en bra idé att placera basstationen på en så central plats som möjligt och helst högt uppe, så att signalen når ut i hela bostaden.
  • I besvärliga situationer är lösningen vanligtvis att använda tilläggsantenner eller -basstationer.

Problem med WiFi

WiFi-anslutningen är känslig för störningar i användningsmiljön. En dålig anslutning beror vanligtvis på att signalen mellan basstationen och datorn är för svag. Avståndet mellan basstationen och datorn samt vilken WiFi-kanal som används är de faktorer som inverkar mest på WiFi-signalens styrka. Som första åtgärd kan du testa hur bra anslutningen fungerar närmare basstationen. En omstart av själva fiberterminalen kan också hjälpa i vissa fall.
Om det blir avbrott i WiFi-nätet eller det är långsamt trots att basstationen placerats på bra ställen, försök korrigera anslutningen på följande sätt:

STARTA OM BASSTATIONEN

Det är alltid bra att börja med en omstart av basstationen. En basstation som varit påslaget länge i ett sträck kan ”låsa sig”. Vanligtvis beror det på att basstationens minne tar slut.
Starta om basstationen genom att dra ut elsladden i 10 sekunder. Koppla sedan in sladden igen. Se till att basstationen är avstäng tillräckligt länge för att spänningen säkert ska hinna lämna apparaten.

BYT FREKVENS

Våra nyaste basstationer stöder frekvenserna 2,4 och 5 GHz. Frekvensen 2,4 GHz är vanligast och används ofta mycket flitigt i t.ex. höghus. Detta kan medföra störningar, att hastigheten sjunker eller att anslutningen försämras på annat sätt. Som bäst kan användning av frekvensen 5 GHz snabba upp den WiFi-anslutningen betydligt, men å andra sidan påverkas nätets räckvidd negativt, eftersom 5 GHz inte går genom material lika väl som 2,4 GHz.
Om din enhet, så som de nyaste bärbara datorerna, telefonerna och surfplattorna, stöder frekvensen 5 GHz är det en bra idé att använda den frekvensen.

BYT WIFI-KANAL

Hemmets övriga elektronikutrustning och höghusgrannarnas modem eller routrar kan påverka WiFi-signalen så att det blir avbrott eller den trådlösa anslutningen fungerar långsammare. Då kan du söka upp en bättre WiFi-kanal manuellt.
I de fiberterminaler som vi levererar är WiFi-kanalen automatiskt inställd så att modemet byter kanal hela tiden till den minst belastade frekvensen. Hur belastad en kanal är beror bl.a. på grannens WiFi-modem eller -basstationer.
Alla apparater som använder WiFi-nätet (datorer, surfplattor, telefoner) kan inte nödvändigtvis hantera automatiska kanalval på rätt sätt, så testa först att ställa in någon specifik WiFi-kanal. Använd t.ex. kanal 11, som klarar av störningar bäst tack vare den höga frekvensen.

UPPDATERA DATORNS WIFI-DRIVRUTINER

Också när datorn har alltför gamla drivrutiner för WLAN-adaptern kan det bli problem med det trådlösa nätet. WLAN-adaptern kan i så fall inte nödvändigtvis kommunicera med modemet på rätt sätt. Kontrollera din WLAN-adapters drivrutiner i Windows enhetshanterare och säkerställ därefter på tillverkarens webbplats att du har de nyaste drivrutinerna som finns tillgängliga för din WLAN-adapter. Om så inte är fallet, ladda ner de nyaste drivrutinerna från tillverkarens webbplats och installera dem.

*WiFi och WLAN är termer som används då det talas om trådlösa nätverk