KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Internet

  • Snabb och pålitlig internetförbindelse
  • Fiber till hemmet
  • Mobilt dit du går

FiberHem-tjänster för konsumenter. I kraft fr.o.m. 1.1.2020.

Anslutning

Tätort1790 €
Glesbygdfrån 2990 €
Fråga efter avbetalningsmöjlighet.

Hastighet

100/20 M39,90 €/mån
200/50 M49,90 €/mån
500/100 M59,90 €/månTilläggstjänster

Virusskydd till e-posten3,96 €/mån (*4,98 €)
Skräppostfilter1,93 €/mån (*4,98 €)
E-postlåda3,96 €/mån
F-secure dataskyddspaketfrån 2,90 €/mån
Hastighetshöjning0 €
* Öppnings- eller engångsavgifter

Övriga avgifter

400 €Tomtgrävning i tätort
150 €Startavgift för grävning på glesbygd
14,90 €/mGrävkostnad per meter på glesbygdsområde
75 €/hInstallatörsbesök
0 €Öppning av tjänst
Ifall en FiberHem-anslutning är installerad men inte tagen i bruk (kan kräva installatörsbesök).
50 €Öppning av stängd tjänst (Obetald räkning)

Garantier

Garantier som gäller enbart för fiber-ktv-moduler och fiberterminaler, hos konsumenter:

FiberHem – installation som skett inom de senaste två åren

Om FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminal är trasig och är högst två år eller yngre ersätter Partel denna modul/ terminal och installationen till 100 %  – inget faktureras av konsumenten.

FiberHem – installation som skett för 2-4 år sedan

Då FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminalen är trasig och installationen skett för 2-4 år sedan står konsumenten för 50 % av kostnaderna (50 % av installationsavgifter och 50 % för apparaturkostnader).

FiberHem – installation som skett för över 4 år sedan

Är FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminalen trasig och installationen skett för över 4 år sedan står konsumenten såväl för apparaturkostnader som installationsavgifter.

Detta gäller konsumenter, såvida felet inte berott på kunden eller utomstående faktorer som t.ex. åsknedslag eller elnätsfel.