KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel TV

  • Störningsfri bildkvalitet i HD
  • Finlands största kanalutbud
  • Bästa tv-tjänsten för varje fiberkund!

Avtalsvillkor

Läs mera om avtalsvillkor under Kundbetjäning -> Info -> Avtalsvillkor

Kabel-tv tjänstebeskrivning

1. Allmän tjänstbeskrivning

Fiber ktv (i fortsättningen tjänst) är en tilläggstjänst till FiberHem –anslutningen som erbjuds av Pargas Telefon Ab (i fortsättningen Partel). Tjänsten levererar både de analoga och de digitala tv- och radiotjänsterna till kunden. Tjänsten kan endast levereras till en fastighet med befintlig Parnet FiberHem –anslutning.

2. Tjänstens egenskaper

Tjänsten innehåller samma avgiftsbelagda och avgiftsfria radio- och tv-tjänster som i Partels tv-nät. I tjänsten fungerar samma tittarkort som i Partels ktv-nät.

3. Leverans av tjänsten

Tjänsten levereras till kundens ktv-mediakonverter (levererad i samband med Parnet FiberHem -anslutningen). Kundens fastighet skall ha ett antennät enligt Kommunikationsverkets bestämmelser (minst ett sk. Ketju /& Tähti-800-nät), till vilken RF-signalen som kommer från mediakonvertern kopplas. Tjänsten levereras till kundens DATA-mediakonverter som Ethernet-signal. Kundens fastighet bör ha ett internnät enligt Kommunikationsverkets bestämmelser (minst CAT5e) via vilken Ethernet-signalen till mediakonvertern kopplas. Kunden ansvarar själv för kvaliteten av det interna nätet och för terminalerna som ansluts till anslutningen. För användning av tjänsten krävs en för leveranssättet ändamålsenlig ändutrustning.

3.1. Garanti

Ktv-modulen på fiberterminalen har garanti enligt följande:

Under 2 år sedan installation av ktv-apparatur -> Installation och modul gratis
Över 2 år och under 4 år sedan installation av ktv-apparatur -> Installation och modul med 50% rabatt
Över 4 år sedan installation av ktv-apparatur -> Kunden betalar för installation och modul

4. Installation av tjänsten

Kunden beställer installation i samband med beställning av anslutningen från Partel. Partels representant kopplar kabeln från ktv-mediakovertern till fastighetens antennät. Kunden skaffar själv övriga nödvändiga nätapparater och –komponenter samt terminaler så som kortläsare eller digibox.

5. Tjänstens begränsningar

Teletjänsterna är känsliga för störningar, och p.g.a. detta kan det förekomma störningar och avbrott i inkommande radio- och tv-tjänster som kommer via Parnet Fiber ktv-tjänsten.

Kunden ansvarar själv för den elektricitet som ktv-mediakonvertern behöver.

6. Övriga villkor

Partel ansvarar för den optiska dataöverföringen ända till kundens tomtgräns.

7. Fakturering

Tjänstens anslutningsavgift faktureras i samband med beställningen, ifall inget annat är överenskommet med kunden. Fiber ktv-månadsavgifterna faktureras månatligen om inte annat överenskommits. Fakturering av Fiber ktv-tilläggstjänster (betal-tv) går enligt ifrågavarande produkts tjänstbeskrivning.

8. Ändring av tjänstbeskrivningen

Partel har rätt att ändra på denna tjänstbeskrivning. Kunden meddelas om ändringen minst en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Om tjänstbeskrivningen ändrats till kundens skada, har kunden rätt att inom en (1) månad efter meddelandet säga upp avtalet som gäller tjänsten.

9. Övriga tillämpade villkor

Om inte annat överenskommits med kunden, tillämpas följande villkor gällande produktion och leverans av tjänsten i följande ordning: avtal för tjänsten, prislista för tjänsten, tjänstbeskrivning, ktv:s allmänna avtalsvillkor och teleföretagets allmänna avtalsvillkor för konsumenter.