fbpx KULUTTAJAT | YRITYKSET | TALOYHTIÖT

Partel

Operaattoreille

Vaihtotilaus ja valtuutettu irtisanominen

Partelille tehtävässä kuluttajalaajakaistaliittymän vaihtotilauksessa (vanhan liittymän irtisanominen) tai valtuutetussa irtisanomisessa tulee näkyä seuraavat tiedot:

  •     Liittymäsopimuksen haltija
  •     Liittymän kytkentäosoite
  •     Irtisanottavan liittymän yksilöintitieto (löytyy laskulta)
  •     Irtisanomispäivä

Vaihtotilaukset ja valtuutetut irtisanomiset voi tehdä Finnet Extran kautta tai lähettämällä vaihtotilaukset sähköpostitse osoitteeseen orderdesk@partel.fi.

Hinnasto

Teleoperaattorihinnasto 1.4.2020 alkaen

Puhepalvelut, yritykset
Voimassa 1.4.2020 alkaen.

Suora yhteenliittäminen Paraisten Puhelin Oy:n verkkoon ei ole mahdollista, koska yhtiöllä ei ole omaa välitystekniikkaa, vaan hankkii palvelut Länsilinkki Oy:ltä. Yhteenliittäminen tapahtuu aina Länsilinkki Oy:n kautta, yhtiön hinnaston ja ehtojen mukaisesti, kts. www.westlink.fi.

Hinnaston kohdissa 1 ja 2 mainitut maksut veloittaa Länsilinkki Oy Paraisten Puhelin Oy:n puolesta.

Hinnaston hinnat ovat verottomia. Hintoihin lisätään arvonlisävero sekä mahdolliset muut verot ja viranomaismaksut. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. Hinnastossa esitetyt hinnat ovat voimassa normaalina työaikana. Normaalin työajan ulkopuolella suoritettavaksi tilatuista töistä veloitetaan tapauskohtaisesti ylityö- ym. kustannukset. Toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien lakien, viranomaismääräysten, telealan standardien ja Suomessa yleisesti käytössä olevien suositusten ja menetelmien mukaisesti, ellei osapuolten kesken ole erikseen sovittu muusta järjestelystä.

Hinnaston mukaisten suoritteiden tilausoikeus on teleyrityksillä, jotka ovat tehneet Viestintämarkkinalain edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten tarvittavat numerosarjat, tunnukset ja tunnisteet. Kaikki suoritteet tulee tilata kirjallisesti. Kirjalliseksi tilaukseksi hyväksytään vakiintuneilta toimijoilta sähköposti tai sähköisen välitysjärjestelmän kautta tullut tilaus.


1. Väylöitys- ja ohjauspalvelut

Väylöitys- ja ohjauspalvelut kohdistuvat aina koko verkkoon. Tilaukset osoitetaan ja toimitetaan Länsilinkki Oy:lle.

Numerosarjan tai suuntanumeron avaaminen pvm-hinnoiteltunaHinnoittelutyyppi access soittajalle ilmaisten numerosarjojen yhteydessä lisämaksutta.590 euroa/kpl
Operaattoritunnuksen avaaminen590 euroa/kpl
Siirrettävyystunnuksen (1Dop) avaaminenSama hinta palvelutunnuksien (p) lukumäärästä riippumatta.590 euroa/kpl
Aiemmin avatun numerosarjan hinnoittelutyypin muutos*Hinnoittelutyypin muutos pvm -> access tai päinvastoin.100 euroa/kpl

Muista väylöitys- ja ohjauspalveluista sovitaan erikseen Länsilinkki Oy:n kanssa ja ne veloitetaan ta-pauskohtaisesti
tuntiveloituksella.


2. Liikenteen välityspalvelut

Nouseva liikenne (access-maksu)0,032 € / min
Laskeva liikenne (terminointimaksu)0,032 € / min

Hinnat ovat voimassa Länsilinkki Oy:n hinnastossa mainituissa yhteenliittämispisteissä.


3. Numeron siirrettävyyden toteuttaminen

Tässä esitetyt hinnat ovat voimassa Suomen Numerot NUMPAC Oy:n ylläpitämän sähköisen välitysjärjestelmän kautta tulleissa tilauksissa ja maksut myös veloitetaan kyseisen järjestelmän avulla. Eri-tyistoimenpiteitä vaativien numerosiirtojen maksuista sovitaan tapauskohtaisesti.

3.1 Kiinteän verkon tilaajanumerot

Yksittäinen numero tai yksittäinen kutsunumerowww.numpac.fi
Vaihde tai numeroavaruus1-10 numeroawww.numpac.fi
Vaihde tai numeroavaruus11-100 numeroawww.numpac.fi
Vaihde tai numeroavaruus101-1000 numeroawww.numpac.fi
Vaihde tai numeroavaruussuurempi kuin 1000 numeroawww.numpac.fi

4. Muut maksut

4.1. Tuntiveloitus
Tuntiveloitus laskutettavista töistä 74 € / h

4.2. Hinnoittelemattomat operaattoripalvelut
operaattoripalvelutMuut kuin tässä hinnastossa hinnoitellut yhteenliittämissopimusten
toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet veloitetaan hyväksyttyyn tarjoukseen tai sopimukseen perustuen.

Hinnat alv 0 %, hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tuotteet ja palvelut myydään tilauspäivän hinnan mukaan. Partelin edustaja tarkistaa aina liittymän saannin ko. kohteeseen.

Laitepaikkatuotteiden hinnasto

Internet-palvelut, yritykset
Voimassa 1.7.2010 alkaen.

Laitepaikkojen vuokraaminen

Paraisten Puhelin Oy vuokraa laitepaikkoja Paraisten Puhelimen hallussa olevista laitetiloista. Laitepaikan saatavuus selvitetään aina tapauskohtaisesti. Vuokrauksesta tehdään vuokrasopimus laitetilakohtaisesti. Seuraavassa on esitetty Paraisten Puhelin Oy:n tarjoamien laitepaikkatuotteiden hinnoitteluperiaatteet ja hinnat.
Hinnat eivät sisällä arvolisäveroa. Minimiveloitus on yhden (1) kuukauden vuokra. Paraisten Puhelin pidättää oikeuden muutoksiin.


Perustaminen

Laitepaikan perustaminen ja hallinnointi vuokrasuhteen ajan.

THK 48/1999 M mukainen B-luokan tila2150,00 €
THK 48/1999 M mukainen C-luokan tila1150,00 €

Laitepaikkatuotteet

Laitepaikka(600x300x2200 mm)53,50 €/kk
Seinätelinepaikka(600x300x600 mm)27,00 €/kk
Hyllypaikka(200x300x200 mm)20,00 €/kk

Sähkönsyöttö

Laitepaikan max. tehonkulutus. Laskutus alkavalta 0,1 kW:lta.

Varmistamaton230 V92,51 €/kW/kk
Varmistettu230 V161,46 €/kW/kk
Varmistettu48 V181,64 €/kW/kk

Laitekaapit

Tarjotaan erikseen, ei sisälly viitetarjoukseen.


Kaapelihyllytuotteet

Kaapelihyllytila 1-50 parin kaapelille0,10 €/ m/ kk
Pääjakotelinepaikka ja rima 100 parille10,30 €/ kk

Hinnat alv 0 %, hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tuotteet ja palvelut myydään tilauspäivän hinnan mukaan. Partelin edustaja tarkistaa aina liittymän saannin ko. kohteeseen.

Operaattorituotehinnasto liityntäverkko 1.7.2018 alkaen

Internet-palvelut, yritykset
Voimassa 1.7.2018 alkaen.

Liityntäverkon tuotteiden hinnat muodostuvat seuraavasti:

  • kuukausivuokrasta
  • asennus-/siirtomaksusta

Kaikki seuraavassa esitetyt hinnat on ilmoitettu euroina (€) ilman arvonlisäveroa. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja mahdolliset muut viranomaismaksut.

Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi ja vain rakennetuilla tilaaja-alueilla.


Tilaajayhteys 2-johdin (O)

AsennusmaksuTuote:14001010100,39 €
SiirtomaksuTuote: 14001020100,39 €
Vuokra/kkTuote: 1400103020,10 € *
*) Hinnat voimassa 15.06.2021 saakka.

Rinnakkaiskaista

ToimitusmaksuTuote: 1400104073,90 €
Asennus/siirtoTuote: 1400105073,90 €
Vuokra/kkTuote: 1400106010,05 € *
*) Hinnat voimassa 15.06.2021 saakka.

Tilaajayhteys 2-johdin (S.O)

AsennusmaksuTuote: 14001070122,72 €
SiirtomaksuTuote: 14001080122,72 €
Vuokra/kkTuote: 1400109020,10 € *
*) Hinnat voimassa 15.06.2021 saakka.

Tilaajayhteys 4-johdin (S.O)

AsennusmaksuTuote: 14001100247,23 €
SiirtomaksuTuote: 14001110247,23 €
Vuokra/kkTuote: 1400112040,20 €

Tilaajayhteys 2 Mbps G.703

AsennusmaksuTuote: 140011301501,08 €
SiirtomaksuTuote: 140011401501,08 €
Vuokra/kkTuote: 14001150158,26 €

Kiinteä yhteys 2-johdin (O)

AsennusmaksuTuote: 14001160256,06 €
SiirtomaksuTuote: 14001170256,06 €
Vähimmäismaksu/kkTuote: 1400118024,90 €
Yli 3000 m menevä osaTuote: 140011900,83 €/kk/alkava 100 m

Kiinteä yhteys 2-johdin (S.O)

AsennusmaksuTuote: 14001200282,55 €
SiirtomaksuTuote: 14001210282,55 €
Vähimmäismaksu/kkTuote: 1400122027,89 €
Yli 3000 m menevä osaTuote: 140012300,92 €/kk/alkava 100 m

Kiinteä yhteys 4-johdin (S.O)

AsennusmaksuTuote: 14001240282,55 €
SiirtomaksuTuote: 14001250282,55 €
Vähimmäismaksu/kkTuote: 1400126046,62 €
Yli 3000 m menevä osaTuote: 140012701,55 €/kk/alkava 100 m

Yhteys 2 Mbps G.703

AsennusmaksuTuote: 140012801677,68 €
SiirtomaksuTuote: 140012901677,68 €
Vähimmäismaksu/kkTuote: 14001300186,31 €
Yli 3000 m menevä osaTuote: 1400131068,52 €/kk/alkava 100 m

Saatavuuskysely

Partelin rakennetun verkon alueella27,25 €/kpl/osoite
Tuote: 14001380

Tilauksen peruutus

Laskutetaan mikäli operaattori peruttaa tilauksen sen jälkeen kun Paraisten Puhelin Oy on käsitellyt tilauksen (tilausvahvistus on lähtenyt).

Tilauksen peruutus16,54 €/kpl

Metro Ethernet -tuotteet

Metro Ethernet -yhteys on tilaajan nielusta Partelin aluedataverkon keskittimeen.


AvausmaksuKuukausimaksu
Metro Ethernet 10/10 Mbps400 €
Tuote: 316000400
81 €/kk
Tuote: 31600405
Metro Ethernet 50/50 Mbps400 €
Tuote: 316000410
136 €/kk
Tuote: 316000415
Metro Ethernet 100/100 Mbps400 €
Tuote: 316000420
235 €/kk
Tuote: 316000425
Metro Ethernet 200/200 Mbps400 €
Tuote: 316000430
271 €/kk
Tuote: 316000435

Nielumaksut

Ethernet-verkon liitäntä, toimitusmaksu1270 €
Tuote: 31600011
Ethernet-verkon liitäntä, perusmaksu575 €/kk
Tuote: 31600021

Valokuituiset tilaajayhteystuotteet

Valokuituinen tilaajayhteys toteutetaan yksimuotovalokuidulla. Valokuituinen tilaajayhteys on yhteys Partelin laitetilasta loppukäyttäjän asuntoon tai yritykseen yksilölliseen kiinteistöjakamoon. Tilaajayhteyttä ei voi jakaa passiivisilla komponenteilla, eikä verkon välityskykyä parantavin laittein usealle loppukäyttäjälle.

Vyöhyke
1- tai 2-kuituinen tilaajayhteys
Kytkentä/siirtokk-veloitus
Vyöhyke 0635,00 €
Tuote: 31600200
135,00 €/kk
Tuote: 31600210
Vyöhyke 1714,00 €
Tuote: 31600201
149,85 €/kk
Tuote: 31600211
Vyöhyke 21144,00 €
Tuote: 31600202
184,32 €/kk
Tuote: 31600212

Internet-palvelu

Internet-palvelussa tarjotaan operaattorille datakapasiteettia palveluiden tuottamiseen loppukäyttäjälle. Palvelun vuokraavan operaattorin nielusta loppukäyttäjälle siirretään L2- kerroksella omassa VLAN:ssa. Yhteys terminoidaan loppuasiakkaan CPE-laitteeseen.

InternetyhteysVyöhyke 0Vyöhyke 1Vyöhyke 2
Palvelun kytkentä/siirto31,47 €
Tuote: 31600220
31,47 €
Tuote: 31600221
31,47 €
31600222
10/10 Mbps19,45 €/kk
Tuote: 31600240
19,45 €/kk
Tuote: 31600241
19,45 €/kk
Tuote: 31600242
50/10 Mbps25,00 €/kk Tuote: 3160024325,00 €/kk Tuote: 3160024425,00 €/kk Tuote: 31600245
100/20 Mbps26,95 €/kk
Tuote: 31600260
26,95 €/kk
Tuote: 31600261
26,95 €/kk
Tuote: 31600262
200/50 Mbps35,45 €/kk
Tuote: 31600270
35,45 €/kk
Tuote: 31600271
35,45 €/kk
Tuote: 31600272
500/100 Mbps42,45 €/kk
Tuote: 31600250
42,45 €/kk
Tuote: 31600251
42,45 €/kk
Tuote: 31600252

Hinnat ALV 0 %, hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tuotteet ja palvelut myydään tilauspäivän hinnan mukaan. Partelin edustaja tarkistaa aina liittymän saannin ko. kohteeseen.

xDSL-Operaattorituotehinnasto 1.11.2009 alkaen

Internet-palvelut, yritykset
Voimassa 1.11.2009 alkaen.


ATM-verkon liitäntä

TuoteHintaTuotenumero
Toimitusmaksu2600,00 €31600010
Kuukausimaksu575,00 €31600020

xDSL-liittymä

ADSL-liittymää voidaan tarjota niillä Paraisten Puhelin Oy:n alueilla ja niillä nopeuksilla, joilla se itsekin tarjoaa ADSL-liittymiä.
Tilaajayhteyden toimitus- ja kuukausimaksu laskutetaan kulloinkin voimassa olevan Paraisten Puhelin Oy:n Liityntäverkon tuotteet -hinnaston mukaisesti.


ADSL-portti Vyöhyke

TuoteHintaTuotenumero
*256 kbit/s/256 kbit/s7,38 €31600060
*512 kbit/s/512 kbit/s7,78 €31600061
*1 M/512kbit/s9,28 €31600062
2 M/512kbit/s12,18 €31600063
2-8 M/1 M14,28 €31600064
24 M/1 M20,28 €31600065
* tähdellä merkityt tuotteet, ei uusmyyntiä!

ADSL-portti Vyöhyke 1

TuoteHintaTuotenumero
*256 kbit/s/256 kbit/s10,99 €31600060
*512 kbit/s/512 kbit/s12,02 €31600061
*1 M/512kbit/s14,74 €31600062
2 M/512kbit/s19,78 €31600063
2-8 M/1 M23,83 €31600064
24 M/1 M34,53 €31600065
* tähdellä merkityt tuotteet, ei uusmyyntiä!

ADSL-portti Vyöhyke 2

TuoteHintaTuotenumero
*256 kbit/s/256 kbit/s12,88 €31600060
*512 kbit/s/512 kbit/s14,75 €31600061
*1 M/512kbit/s18,84 €31600062
2 M/512kbit/s26,21 €31600063
2-8 M/1 M32,75 €31600064
24 M/1 M49,00 €31600065
* tähdellä merkityt tuotteet, ei uusmyyntiä!

Muut

TuoteHintaTuotenumero
ADSL portin toimitusmaksu45,63 €31600040
ADSL portin siirtomaksu45,63 €31600042
ADSL portin nopeuden muutos45,63 €31600044
Pikatoimitusmaksu
(2xnormaalitoimitus)
91,26 €31600040
Erikoispikatoimitusmaksu
(3xnormaalitoimitus)
136,89 €31600040
Päätelaitteen asennus48,63 €31600046
Yhteystyypin muutos50,00 €31600048
Tilauksen peruutus
– ei käsitelty0,00 €
– jos tilausvahvistus on lähetetty 50 % toimitusmaksusta22,82 €31600040
– jos liittymä on jo toimitettu 100 %45,63 €31600040

Toimitusajat: Noudatamme normaalitoimitusaikana Viestintäviraston suositusta 2 viikkoa. Pikatoimitus 1 vk toimitusajalla ja erikoispikatoimitus seuraavaksi työpäiväksi on mahdollista toimitustilanteesta riippuen hinnastomme mukaisesti. Normaalitoimitusaika on keskimäärin koko vuoden aikana toimituille liittymille laskettuna eikä koske tilauksia, jotka jätetään Partelille yli 8 kpl erissä. Normaalitoimitusaika koskee ainoastaan ristikytkentään tai talojakamoon toimitettua liittymää, rasialle (huoneistoon) saakka toimituille liittymille emme lupaa toimitusaikaa.

Hinnat alv 0 %, hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Tuotteet ja palvelut myydään tilauspäivän hinnan mukaan. Partelin edustaja tarkistaa aina liittymän saannin ko. kohteeseen.

Palvelukuvaus

Valokuitutuotteet palvelukuvaus operaattoreille

1. Yleistä Paraisten Puhelin Oy:n valokuituverkosta

Tilaajakuituverkko on pääosin toteutettu neljällä (4) kuidulla keskittimeltä asiakkaalle. Periaatteena on, että kaksi kuiduista on varalla. Kuidun kautta tarjottavia palveluja ovat mm. data-, ktv- ja VOIP-palvelut. Paraisten Puhelimen verkossa on käytössä vain yksimuotokuitua.

2. Tuotevaihtoehdot

2.1. VALOKUITUINEN TILAAJAYHTEYS
Valokuituinen tilaajayhteys on yhteys Paraisten Puhelin Oy:n laitetilasta loppukäyttäjän asuntoon tai yrityksen yksilölliseen kiinteistöjakamoon, kuva1. Tässä mallissa palveluoperaattori saa käyttöönsä yhden kuidun ja sen koko aallonpituus spektrin, jota palveluoperaattori voi käyttää haluamansa tavalla. Tätä tilaajayhteyttä ei voi jakaa passiivisilla komponenteilla, eikä verkon välityskykyä parantavin laittein usealle loppukäyttäjälle. Esimerkiksi operaattori ei voi tällä yhteydellä jakaa kapasiteettia kiinteistö- DSLAM:n tai kytkimen kautta usealle asukkaalle.

Kytkentämaksu sisältää valokuidun päättämisen loppukäyttäjän kiinteistössä valmiin verkon alueella. Yhteyden kytkeminen edellyttää että loppukäyttäjälle on vapaata kuitukapasiteettia. Mikäli tilaajayhteyttä varten pitää rakentaa oma linja, veloitetaan linjan rakennustyöt erikseen.

Kuva1: Toimitusrajapinta valokuituisessa tilaajayhteydessä

2.2. INTERNET-PALVELU
Internetpalvelussa tarjotaan operaattorille datakapasiteettia palveluluiden tuottamiseen loppukäyttäjälle. Vuokraava operaattori vuokraa Paraisten Puhelin Oy:ltä riittävän kapasiteetin halutun palvelun toimittamisen loppuasiakkaalle. Palvelu vuokraavan operaattorin nielusta loppukäyttäjälle siirrettään L2- kerroksella omassa VLAN:ssa. Yhteys terminoidaan loppuasiakkaan Paraisten Puhelin Oy:n kulloinkin määrittelemään CPE- laitteeseen, joka on palvelun osa ja joka mahdollistaa usean palvelun rinnakkaisen käytön. CPE-laite voi olla loppuasiakkaan omistama, Paraisten Puhelin Oy:llä tulee kuitenkin olla oikeus ja mahdollisuus muokata laitteen konfiguraatiota palvelutarpeiden mukaisesti.

Palvelu voidaan toimittaa vain sellaiselle loppuasiakkaalle jolla on Paraisten Puhelin Oy:n kuituliittymä tai taloyhtiössä asuvalle loppuasiakkaalle jos taloyhtiössä on Parnet kuitutaloyhtiöön -liittymä ja kiinteistön sisäverkko on toteutettu tähtimäisesti yleiskaapeloinnilla.

Internet-palvelussa loppukäyttäjä on sopimussuhteessa operaattorin toimittamaan palvelun osalta suoraan operaattoriin.

Internet-palvelun käyttöönotto edelyttää IP-tason sopimista vuokraavan operaattorin ja Paraisten Puhelin Oy:n välillä. Lisäksi vuokraavalla operaattorilla on oltava IP-tason nielu, johon operaattorin liikenne voidaan ohjata.

3 Muut ehdot

Kuva2: Bittivirtapalvelu toimitusrajapinnasta loppuasiakkaalle

Ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, sovelletaan valokuitutuotteiden toimittamisessa seuraavia kulloinkin voimassa olevia ehtoja seuraavassa järjestyksessä: palvelusopimusta, palvelun hinnastoa, palvelukuvausta, Paraisten Puhelin Oy:n Viestintätoimintasuoritteiden yleisiä toimitusehtoja operaattoreille ja teleyrityksen palveluiden yleisiä sopimusehtoja yrityksille ja yhteisöille.

Metro Ethernet palvelukuvaus

1. Yleistä Paraisten Puhelin Oy:n Metro Ethernet verkosta

Paraisten Puhelin Oy:n Metro Ethernet –verkon kapasiteetti on 1-10G alueesta riippuen ja se on osittain rengasvarmistettu. Metro Ethernet –verkon palvelut mahdollistavat asiakkaille laadukkaat siirtoyhteydet esimerkiksi vaativien yritysratkaisujen tai tukiasematransmission toteuttamiseen.

2. Metro Ethernet –tuotteet ja tekniset määritykset

Operaattori tuo yhteyden kuvan1 mukaisesti Operaattorin nieluliitäntään. Nielusta yhteys kuljetetaan Paraisten Puhelin Oy:n Metro Ethernet –verkossa halutulle keskittimelle, josta jatketaan joko Operaattorin omassa tai Paraisten Puhelimelta vuokratussa tilaajayhteydessä loppuasiakkaalle.

Kuva1: Periaatekuva Metro Ethernet –palvelusta

Palveluun saatavat nopeusluokat ovat symmetriset 10,50,100 tai 200 Mbps ja luovutusrajapinta keskittimellä on 100/1000Base-T RJ45-liitännällä tai 1000Base- LX SC- tai LC- kuituliitännällä.

Ethernet- kehyksen maksimikoko MTU operaattoriliittymässä on 1534 tavua, johon sisältyy IEEE802.1Q VLAN kehys. Operaattorin kehys välitetään yhteyden yli muuttumattomana, mukaan lukien 802.1q VLAN tunniste ja 802.1p CoS arvo. Nielussa yhteydelle lisätään asiakasyhteyskohtainen VLAN ID, joka kasvattaa kehyksen koon 1538 tavuun.
Liikenneluokka on oletusarvoisesti ilman kaistatakuuta (best effort)

Paraisten Puhelin Oy sopii operaattorin kanssa käytettävästä VLAN ID alueesta.

3 Muut ehdot

Operaattorin tulee huolehtia, että Ethernet rajapinnan kautta ei synny vikatilanteita, jotka voivat häiritä Paraisten Puhelin Oy:n dataverkkojen toimintaa. Paraisten Puhelin Oy voi katkaista tilapäisesti niiden VLAN ryhmien liikenteen, jotka aiheuttavat edellä
esiteltyjä häiriöitä. Näissä tapauksissa vian selvitys pyritään aloittamaan välittömästi Paraisten Puhelin Oy:n ja vuokraavan operaattorin välillä.

Ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu, sovelletaan tuotteiden toimittamisessa seuraavia kulloinkin voimassa olevia ehtoja seuraavassa järjestyksessä: palvelusopimusta, palvelun hinnastoa, palvelukuvausta, Paraisten Puhelin Oy:n Viestintätoimintasuoritteiden yleisiä toimitusehtoja operaattoreille ja teleyrityksen palveluiden yleisiä sopimusehtoja yrityksille ja yhteisöille.

Ehdot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Voimassa 1.1.2005 alkaen.

1. Määritelmät

Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi tarkoitettuja viestintäverkon laitetiloja sekä kaapelikanavia ja antennipaikkoja.
Laitteistolla tarkoitetaan telepäätelaitetta ja muita viestintäverkkoon kytkettäviä laitteita sekä myös laitteita, joita ei ole liitetty viestintäverkkoon tai jotka eivät ole viestintäverkon osia.

Liittymällä tarkoitetaan viestintäverkon teknistä tai loogista raja- tai kytkentäpintaa ja siihen liittyvää sovittua reititystä ja verkkokapasiteettia, joiden avulla viestintä voidaan välittää telepäätelaitteesta viestintäverkkoon.

Loppukäyttäjällä tarkoitetaan operaattorin kanssa sopimuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää viestitoimintasuoritteita omassa toiminnassaan muuhun kuin teletoimintaan.

Ohjelmistolla tarkoitetaan laitteistoon liitettyä tai laitteistossa käytettävää tietoteknistä ohjelmistoa.

Operaattorilla tarkoitetaan yritystä, jolla on viestintämarkkinalain mukainen oikeus toimia viestintätoimintasuoritteiden
tarjoajana loppukäyttäjille tai jälleenmyyjille.

Toimittajalla tarkoitetaan Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:tä, käyntiosoite Malmikatu 6, postiosoite PL133, 21601 Parainen.
Suoritesopimuksella tarkoitetaan toimittajan ja operaattorin välistä sopimusta, johon sovelletaan näitä yleisiä toimitusehtoja ja jossa operaattori ja toimittaja sopivat tarkemmin viestintätoimintasuoritteita koskevista erityisehdoista.

Telepäätelaitteella tarkoitetaan viestintäverkkoon liitettyä tai viestintäverkon osana olevaa viestintä-lainsäädännön vaatimusten mukaista laitetta.

Verkkopalvelulla tarkoitetaan viestintäverkon tarjoamista käytettäväksi viestien siirtoon, jakeluun tai tarjolla pitoon sekä tarjotun viestintäverkon ylläpitoa, huoltoa ja korjausta. Esimerkiksi yhteyksien tarjoaminen operaattorille on verkkopalvelua.

Viestintäpalvelulla tarkoitetaan viestien siirtoa, jakelua tai tarjolla pitämistä viestintäverkossa. Esimerkiksi liittymän tarjoaminen operaattorille on viestintäpalvelua.
Viestintätoimintasuoritteella tarkoitetaan verkkopalvelua, viestintäpalvelua, laitteistoa, ohjelmistoa ja sopimuksen mukaan muita sähköiseen viestintään liittyviä tuotteita ja palveluja.
Viestintäverkolla tarkoitetaan järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla.

Yhteydellä tarkoitetaan viestintäverkon kiinteitä yhteyksiä, tilaajayhteyksiä ja tilaajayhteyden vapaana olevan välityskyvyn rinnakkaiskäyttöä.

2. Soveltumisala

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan toimittajan toimittaessa viestintätoimintasuoritteita operaattorille. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Kunkin toimittajan operaattorille toimittaman viestintätoimintasuoritteen osalta osapuolet tekevät suoritesopimuksen.

Näitä yleisiä toimitusehtoja ei sovelleta verkkopalveluiden tai viestintäpalveluiden yhteenliittämiseen tai kaapelitelevisioliittymien tai –yhteyksien tarjoamiseen.

3. Telepäätelaitteet ja muut laitteet

Yleisessä viestintäverkossa käytettävien telepäätelaitteiden on oltava hyväksyttyjä, toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia.

Operaattori vastaa siitä, että loppukäyttäjän telepääte- ja muut viestintäverkkoon kytkettävät laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa. Epäkuntoiset laitteet on välittömästi vian havaitsemisen jälkeen irrotettava verkosta.

Operaattorin käyttämät telepäätelaitteet tai muut laitteet eivät saa häiritä viestintää, tietoliikennettä tai toimittajan tai kolmannen osapuolen laitteita. Operaattorin on välittömästi irrotettava viestintäverkosta epäkuntoiset tai häiriötä aiheuttavat laitteet. Muussa tapauksessa toimittajalla on oikeus irrottaa laitteet verkosta. Tällöin toimittaja veloittaa operaattorilta tekemistään toimenpiteistä kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset maksut.

Operaattori vastaa kaikista omien ja käyttämiensä tai loppukäyttäjän hyväksymättömien tai epäkuntoisten telepäätelaitteiden ja muiden laitteiden aiheuttamista vahingoista sekä vian paikallistamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Operaattorin tulee pyydettäessä ilmoittaa toimittajalle, mitä laitteita toimittajan verkkoon on kytketty tai laitetilaan asennettu.

4. Osapuolten yleiset velvoitteet

Osapuolet vastaavat siitä, että ne täyttävät sopimusvelvoitteensa sovitussa ajassa ja ammattitaitoisesti sekä hyvää teknistä tapaa, hyvää laatutasoa sekä soveltuvia standardeja ja määräyksiä noudattaen. Osapuolet varaavat tarvittavat henkilö- ja muut resurssit sopimusvelvoitteidensa suorittamiseksi.

Operaattori käyttää viestintätoimintasuoritetta omalla vastuullaan. Operaattori vastaa viestintätoimintasuoritteen käytöstä ja sopimusehtojen noudattamisesta silloinkin, kun hän on anta-nut viestintätoimintasuoritteen toisen käytettäväksi tai sitä on käyttänyt joku muu kuin operaattori itse. Operaattori vastaa tekemistään viestintätoimintasuoritteen käyttöön vai-kuttavista päätelaite-, laite- ja muista ohjelmoinneista sekä niiden pysyvyydestä ja poistami-sesta. Operaattori vastaa itse laitteiden, ohjelmistojen ja muiden vastaavien suojaamisesta esim. palomuureilla tai muilla vastaavilla tavoilla.

Operaattorin on käytettävä viestintätoimintasuoritetta siten, ettei käyttö-tavasta tai käyte-tyistä laitteista tai ohjelmistoista aiheudu häiriötä toimittajalle, toimittajan verkon tai muun ylei-sen viestintäverkon toiminnalle eikä muille viestintä-verkon käyttä-jille.

5. Viestintätoimintasuoritteista sopiminen

Toimittajan operaattorille toimittamia viestintätoimintasuoritteita lisätään, vähennetään tai muutetaan solmimalla tai päättämällä vastaavat suoritesopimukset. Viestintätoimintasuoritteiden yksittäisiä komponentteja (yksittäisiä verkkopalveluja, viestintäpalveluja, laitteistoa, jne.) tilataan suoritesopimusten alaisilla tilauksilla.

5.1 Suoritesopimuksen syntyminen
Suoritesopimus tehdään kirjallisena ja se syntyy suoritesopimuksen allekirjoittamisella tai silloin kun toimittaja hyväksyy operaattorin tilauksen. Toimittajalla on oikeus suoritesopimuksen syntymisen edellytyksenä vaatia kohdan 9.7 mukainen ennakkomaksu tai vakuus, jolloin suoritesopimus syntyy vasta ennakkomaksun tai vakuuden suorittamisen jälkeen.

Suoritesopimuksissa sovitaan mm. seuraavista asioista:
• Viestintätoimintasuoritteen kuvaus ja tekninen määrittely
• Tilausmenettelyt
• Verkkopalvelun ja viestintäpalvelun laatutaso ja laadun seuranta • Hinnoittelu ja ostohyvitykset
• Ylläpidon, huollon ja korjauksen vasteajat.

5.2 Asiakirjojen tulkintajärjestys
Mikäli nämä yleiset toimitusehdot ja niihin liittyvät sopimukset ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan seuraavaa tulkintajärjestystä:

1. Suoritesopimus ja mahdollisesti siihen liittyvät muut sopimukset ja asiakirjat tai milloin erillistä suoritesopimusta ei ole tehty toimittajan tilausvahvistus
2. Mahdolliset palvelukohtaiset erityisehdot
3. Nämä yleiset toimitusehdot
4. Toimittajan kulloinkin voimassaolevat hinnastot.

5.3 Suoritesopimuksen siirtäminen
Osapuolella ei ole oikeutta siirtää suoritesopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on kuitenkin oikeus ilman operaattorin suostumusta siirtää suoritesopimus tai sen perusteella saadut oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain itsensä kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai osakkuusyhtiölleen.

Toimittajalla on ilman operaattorin suostumusta lisäksi oikeus siirtää suoritesopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle suoritesopimuksen mukaisen liiketoiminnan luovuttamisen yhteydessä.
Toimittaja pyrkii ilmoittamaan siirrosta etukäteen operaattorille. Toimittajalla on oikeus siirtää suoritesopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen ainoastaan siirronsaajalle tehty maksu on pätevä.

5.4 Oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta
Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä suoritesopimusta, mikäli:

• operaattori on tahallisesti aiheuttanut viimeisen vuoden aikana toteen näytetyllä tavalla vakavaa teknistä häiriötä viestintäverkolle tai sen käyttäjille,
• viestintätoimintasuoritetta ei ole rakennettu tai vapaita viestintätoimintasuoritteita, kuten yhteyksiä ja laitetilaa tai vaadittua yhteyden välityskykyä tai kapasiteettia ei ole,
• operaattori ei suorita asetettua ennakkomaksua tai vakuutta,
• operaattorilla on erääntynyttä velkaa toimittajalle tai muulle teleyritykselle, eikä velkaa ole riitautettu,
• operaattori on maksukyvytön,
• viestintätoimintasuorite on tarpeen toimittajan omaa nykyistä tai kohtuullista tulevaa toimintaa varten,
• tilaajayhteyden tai laitetilan vuokraaminen johtaa tietosuojan vaarantumiseen tai se on toimittajan kannalta
teknisesti epätarkoituksenmukaista tai muutoin kohtuutonta suoritesopimuksen koskiessa tilaajayhteyden
toimitusta tai laitetilan vuokraamista tai
• tilaajayhteyttä liittymäsopimuksen perusteella hallitsevan loppukäyttäjän suostumusta ei ole saatu
suoritesopimuksen koskiessa tilaajayhteyden toimitusta.

6. Viestintatoimintasuoritteiden toimitus

6.1 Toimitusta edeltävät toimet
Oikeanaikaisen toimituksen edellytyksenä operaattori vastaa seuraavista seikoista:

• Viestintäverkkojensa ja -palvelujensa suunnittelusta ja dokumentoinnista.
• Viestintätoimintasuoritteeseen kuulumattomien verkkopalvelujen, viestintäpalvelujen, laitteiston, ohjelmiston ja
muiden tuotteiden ja palveluiden hankkimisesta, toimintakunnosta ja vaatimustenmukaisuudesta.
• Operaattori antaa toimittajalle viestintätoimintasuoritteen toimittamiseksi tarpeelliset ja oikeat tiedot. Nämä tiedot
voivat käsittää esimerkiksi toimitusosoitteen, piirustukset, tiedot operaattorin käyttämistä muista verkkopalveluista, viestintäpalveluista, laitteistosta ja ohjelmistosta ja tiedon viestintätoimintasuoritteen kautta tulevan ja lähtevän viestintäliikenteen määrästä sekä ruuhka-ajoista. Operaattori ilmoittaa toimittajalle näitä tietoja koskevat muutokset hyvissä ajoin ennen toimituksen aloittamista.
• Operaattorin nimeämässä toimitusosoitteessa on viestintätoimintasuoritteen käyttöä varten riittävä tekninen ja toiminnallinen ympäristö.
• Operaattori varaa toimittajalle ja sen alihankkijoille toimitusta ja sen valmistelua varten esteettömän pääsyn toimitusosoitteeseen ja tarvittaessa henkilön, joka osaa vastata toimituksessa tai sen valmistelussa esiin tuleviin kysymyksiin.

6.2 Toimitusajankohta ja paikka
Viestintätoimintasuoritteen toimitusajat määritellään suoritesopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Toimittaja toimittaa viestintätoimintasuoritteen viimeistään sovittuna toimituspäivänä tai ellei sellaista ole sovittu, sovitun toimitusajan loppuun mennessä. Ellei toimitusaikaa tai toimituspäivää ole sovittu, toimittaja toimittaa viestintätoimintasuoritteen neljän (4) viikon kuluessa suoritesopimuksen allekirjoittamisesta tai mikäli suoritesopimuksessa on sovittu erillisestä tilaus- ja tilausvahvistusjärjestelmästä toimittajan viestintätoimintasuoritteen tilausvahvistuksen päiväyksestä.

Mikäli toimittaja havaitsee tai sen olisi pitänyt havaita, ettei se kykene toimittamaan viestintätoimintasuoritetta toimitusajan kuluessa, toimittaja ilmoittaa asiasta viipymättä operaattorille. Ilmoituksessa mainitaan viivästyksen syy ja mahdollinen uusi toimitusaika.

Toimittajan asentaman laitteiston ja ohjelmiston toimituspaikka on operaattorin nimeämässä toimipisteessä ja muun laitteiston ja ohjelmiston toimituspaikka toimittajan varastossa.

6.3 Toimituksen hyväksyminen
Operaattorin on tarkastettava viestintätoimintasuorite viipymättä toimituksen jälkeen. Operaattori vastaa viestintätoimintasuoritteen tarkastusten ja käyttöönottokokeiden kustannuksista. Toimituksen katsotaan tapahtuneen hyväksytysti silloin kun jokin seuraavista tapahtumista toteutuu:

• viestintätoimintasuoritteen toimivuus on operaattorin ja toimittajan sopimassa käyttöönottokokeessa todettu,
• viestintätoimintasuorite toimii toimittajan omassa kokeessa, eikä operaattori ole reklamoinut toimituksesta
kirjallisesti viipymättä kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituspäivästä tai
• operaattori tai loppukäyttäjä on ottanut viestintätoimintasuoritteen käyttöön.

Jos asennuksesta ei ole sovittu toimittajan kanssa, laitteisto ja ohjelmisto on toimitettu hyväksytysti, kun se on operaattorin tai loppukäyttäjän noudettavissa.

6.4 Operaattorin myötävaikutusvelvollisuus
Operaattorin tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan viestintätoimintasuoritteen toimittamiseen ja vikojen korjaamiseen sekä verkkopalvelun ja viestintäpalvelun ylläpitämiseen ja huoltoon. Operaattorin on ilmoitettava etukäteen toimittajalle, mikäli sen antamissa tiedoissa tai muissa viestintätoimintasuoritteen toimittamisen taikka verkkopalvelun tai viestintäpalvelun ylläpitämisen, huoltamisen ja vian korjaamisen kannalta tarpeellisista seikoissa tapahtuu muutoksia.

6.5 Operaattorin viivästys
Mikäli viestintätoimintasuoritetta ei ole voitu toimittaa operaattorista tai loppukäyttäjästä johtuvasta syystä, ei tämä vapauta operaattoria viestintätoimintasuoritteesta perittävistä maksuista, jotka toimittajalla on kyseessä olevalta ajalta oikeus periä. Viestintätoimintasuoritteen toimituksen viivästyessä operaattorista tai loppukäyttäjästä johtuvasta syystä yli alkuperäisen toimitusajan, on toimittajalla oikeus valita sopiva toimitusajankohta. Operaattori vastaa loppukäyttäjän viivästyksistä suhteessa toimittajaan.

6.6 Toimittajan viivästys
Jos kertamaksullinen toimitus tai sen osa viivästyy toimittajan huolimattomuu-desta yli kaksi (2) viikkoa ja viivästyksestä on aiheutunut operaattorille kustannuksia, toimittaja maksaa viivästyssak-koa, joka on 0,5% myöhästyneen toimitusosan hin-nasta jokaiselta täydeltä vii-västyneeltä vii-kolta, kuitenkin yhteensä enintään kymmeneltä viikolta. Tasasuuruisin kuukausittaisin maksuin maksettavan toimituksen maksu-velvollisuus alkaa toteutuneesta toimituspäivästä. Tällöin 0,5%:n vii-västyssakko maksetaan edellä mainitulla tavalla kuukausimaksusta. Muita korvauksia ei viivästyksen johdosta makseta.

Korvausta ei makseta välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneistä voitoista taikka viestin lähet-tämisen tai vastaanottamisen vii-västyksestä johtuvista vahingoista. Operaattorille ei ole oikeutta viivästyssakkoon, jos operaattorille on hänen suostumuksellaan toimitettu lisämaksutta vastaava palvelu tai laite viivästyksen ajaksi.

Jos viivästys johtuu muusta syystä kuin toimittajan vastuulla olevasta tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta, kuten esimerkiksi operaattorin toimintaympäristöstä, sähköverkosta tai laitteista, käyttötavasta taikka muusta operaattorin vastuulla olevasta syystä, toimittajalla ei ole korvausvelvollisuutta.

6.7 Koulutus
Operaattorille tai loppukäyttäjälle annettavasta käyttökoulutuksesta ja siitä suoritettavasta korvauksesta sovitaan erillisellä sopimuksella.

6.8 Laitteisto ja ohjelmisto
Laitteiston kaupassa omistusoikeus siirtyy operaattorille, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

Operaattori saa käyttöoikeuden toimittajalta vuokraamaansa laitteistoon sen mukaisesti kuin siitä on suoritesopimuksissa nimenomaisesti sovittu. Laitteiston omistusoikeus säilyy toimittajalla. Mikäli toimittaja tarvitsee verkkopalvelun tai viestintäpalvelun laatutason ylläpitämiseksi verkonvalvontaoikeudet vuokrattuun laitteistoon, määritellään verkonvalvontaoikeudet suoritesopimuksessa.

Operaattori ei saa tehdä oikeustoimia laitteiston suhteen. Toimittaja huolehtii siitä, että operaattorille vuokrattu laitteisto on alan yleisen käytännön mukaisella tavalla merkitty toimittajan omaisuudeksi ja suojattu vahingoilta ja että laitteisto on asianmukaisesti vakuutettu.

Ohjelmiston toimitus sisältää vain ohjelmiston käyttöoikeuden ja siihen sovelletaan yleisiä IT2000 ehtoja, ellei osapuolten välillä ole muuten sovittu. Ohjelmiston toimitukseen ei sisälly ylläpitoa eikä ohjelmiston päivityksiä, ellei niin ole erikseen sovittu.

6.9 Muut toimitukseen liittyvät ehdot
Viestintätoimintasuoritteen käyttö on operaattorin vastuulla.

7. Viestintätoimintasuoritteiden tuottaminen

Toimittajalla on yksinomainen oikeus päättää viestintätoimintasuoritteen tuottamistavasta. Toimittaja saa käyttää viestintätoimintasuoritteen tuottamisessa alihankkijoita.

Muun muassa alan tekninen kehitys, viranomaismääräykset ja standardointi-organisaatioiden ratkaisut voivat sopimuksen kestäessä muuttaa toimittajan toimintaolosuhteita siten, että viestintätoimintasuoritteita on tarvetta muuttaa. Toimittajalla on tällöin oikeus muuttaa viestintätoimintasuoritteiden toteutusta. Toimittaja saa muuttaa tarpeen vaatiessa viestintätoimintasuoritteen toteutuksen kokonaankin, siten että verkkopalvelun tai viestintäpalvelun laatutaso ei kokonaisuutena alennu.

Mikäli toimittaja joutuu muuttamaan viestintätoimintasuoritteen toteutuksen viranomaismääräyksen tai standardointiorganisaation ratkaisun vuoksi, toimittaja pyrkii tekemään sen niin, että verkkopalvelun tai viestintäpalvelun laatutaso ei kokonaisuutena alennu.

Jos edellä mainitut muutokset toimittajan viestintätoimintasuoritteissa edellyttävät muutoksia operaattorin omiin tai operaattorin käytössä oleviin muihin kuin toimittajan viestintätoimintasuoritteisiin, operaattorin tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan viestintätoimintasuoritteissa tapahtuvista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Operaattorin vaatimista muutoksista toimittajan viestintätoimintasuoritteisiin peritään toimittajan määrittämä maksu. Jos viestintätoimintasuoritteiden toteuttamisesta tai siirtämisestä toiseen osoitteeseen aiheutuu erityisiä kustannuksia, on operaattori velvollinen korvaamaan ne.

8. Keskeyttäminen ja kunnossapito

8.1 Tilapäiset keskeytykset
Toimittaja on oikeutettu tilapäisesti keskeyttämään viestintätoimintasuoritteen tarjoamisen tai rajoittamaan sitä: kun se on tarpeen verkon rakennus- tai kunnossapitotyön vuoksi,
kun se on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman viestintäliikenteen turvaamiseksi, sellaisten häiriöiden ehkäisemiseksi, jotka operaattorin laitteisto tai harjoitettu viestintä aiheuttaa toimittajan laitteistolle, viestintäverkon toiminnalle tai siellä harjoitetulle viestinnälle tai
kun se on tarpeen ennalta tiedettyjen ylläpito- ja huoltotöiden vuoksi.

8.2 Ylläpito ja huolto sekä viankorjaus
Operaattori hyväksyy, että viestintätoimintasuoritteessa voi ilmetä lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Operaattorin tulee tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla varautua edellä mainittuihin tilanteisiin.

Lukuun ottamatta yllä mainittuja tilapäisiä keskeytyksiä ja jäljempänä kohdassa 8.3 mainittuja ylläpito- ja huoltotöitä, toimittaja ylläpitää operaattorille toimittamansa verkkopalvelun ja viestintäpalvelun käyttökunnossa ja tarvittaessa huoltaa verkkopalvelun ja viestintäpalvelun arkipäivisin, ei lauantaisin, kello 8.00-16.00. Ellei muuta ole sovittu, toimittaja ei vastaa laitteiston tai ohjelmiston ylläpidosta tai huollosta.

Toimittaja korjaa viestintätoimintasuoritteen viat arkipäivisin, ei lauantaisin, kello 8.00 – 16.00. Muuna aikana tapahtuvasta ylläpidosta, huollosta ja vian korjaamisesta voidaan suoritesopimuksessa erikseen sopia. Tällöin ylläpidosta, huollosta ja korjaustyöstä peritään toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut.

Mikäli viestintätoimintasuorite ei täytä sille sovittuja teknisiä määrittelyjä taikka verkkopalvelu tai viestintäpalvelu ei täytä sovittua laatutasoa tai viestintätoiminta- suoritteessa ilmenee muu vika, tulee operaattorin ilmoittaa asiasta viipymättä toimittajalle. Kaikkia viestintätoimintasuoritteita koskevat vikailmoitukset kirjataan operaattorin hallinta- ja valvontakeskuksen vikatikettijärjestelmään, jonka avulla hallinta- ja valvontakeskus tarvittaessa välittää vikailmoitukset toimittajalle. Operaattori on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on olemassa oma verkkojen ja niissä toteutettujen palvelujen keskitetty hallinta- ja valvontakeskus. Vikailmoitukset tulee välittää toimittajalle joko faksilla, kirjeitse tai sähköpostilla.

Toimittaja aloittaa viestintätoimintasuoritteen korjaamisen suoritesopimuksessa sovittujen vasteaikojen mukaisesti. Korjauksen vasteajan laskenta aloitetaan toimittajan valvomoon tulleesta kirjallisesta vikailmoituksesta. Toimittajan vastuu viestintätoimintasuoritteen viasta rajoittuu toimittajan vastuulla olevan viallisen viestintätoimintasuoritteen korjaamiseen tai viallisen viestintätoimintasuoritteen uudelleen toimittamiseen.

Ylläpito, huolto ja viankorjaus eivät kata sellaisen vian korjausta, joka on aiheutunut toimittajasta riippumattomasta syystä, esimerkiksi operaattorin vastuulla olevasta syystä. Tällaisten vikojen korjaamisesta voidaan sopia erikseen. Tällöin korjaustyöstä peritään toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut.
Operaattorin on tarkastettava viankorjauksen jälkeen viestintätoimintasuoritteen toimivuus ja ilmoitettava mahdollisesta puutteesta välittömästi toimittajalle.

8.3 Ennalta tiedetyt ylläpito- ja huoltotyöt
Toimittaja tekee vastuullaan olevat ennalta tiedetyt verkkopalvelun ja viestintäpalvelun ylläpito- ja huoltotyöt huoltokatkon aikana. Huoltokatko on joka kuukauden toinen keskiviikko aamu 00:00 – 08:00.
Osapuolet ilmoittavat kirjallisesti toisilleen huoltokatkon aikana suoritettavista laajamittaisista töistä vähintään 2 viikkoa ennen huoltokatkoa ja pienemmistä töistä viimeistään huoltokatkoa edeltävän viikon maanantaina. Operaattori vahvistaa toimittajalle huoltokatkossa tehtävät työt kirjallisesti viimeistään huoltokatkoa edeltävän viikon torstaina. Operaattori voi tähän liittyen tilata toimittajalta myös laskutettavaa työtä, josta peritään toimittajalta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut.

Viestintäverkossa tehtävistä töistä laaditaan aikataulu osapuolten yhteistyönä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa viestintäverkon toiminnalle. Huoltokatkoa koordinoivat operaattorin yllä mainitut keskitetyt hallinta- ja valvontakeskukset.

Mikäli toimittajalla on tarvetta tehdä verkon muutostöitä sovitun huoltokatkosajan ulkopuolella, tulee siitä tiedottaa hyvissä ajoin ennen töiden suorittamista.

8.4 Muu keskeyttäminen
Toimittajalla on oikeus keskeyttää viestintätoimintasuoritteen tarjoaminen kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

• operaattori on haettu tai asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai viranomainen on todennut operaattorin muutoin maksukyvyttömäksi,
• suoritesopimukseen perustuvia maksuja on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta,
• vaadittua ennakkomaksua tai vakuutta ei ole annettu,
• operaattori ei muutoin noudata toimitusehtoja tai rikkoo sopimusvelvoitteitaan tai
• operaattori, operaattorin alihankkija tai loppukäyttäjä on todistettavasti aiheuttanut häiriötä viestintäverkolle tai sen
muille käyttäjille, mukaan lukien lainvastainen ja hyvän tavan vastainen toiminta.

Viestintätoimintasuoritteen keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta. Käytön uudelleen avaamisesta voidaan periä hinnaston mukainen maksu. Keskeyttäminen ei poista toimittajan oikeutta sopimuksen purkuun.

9. Maksut

9.1 Maksettavat maksut
Operaattori maksaa toimittajalle viestintätoimintasuoritteesta ja sen käytöstä hinnaston tai suoritesopimuksen mukaiset maksut toimittan määrittelemien laskutusjaksojen mukaisesti. Hinnat eivät sisällä veroja ja verot kuten muutkin viranomaisten määräämät maksut lisätään laskuun laskutushetken mukaisesti. Toimittaja voi laskuttaa
operaattorilta myös verkkopalvelun ja viestintäpalvelun kautta käytettyjen muiden operaattorien maksut, jos tästä on kyseisen operaattorin kanssa sovittu.

9.2 Kertamaksut
Kertamaksut ovat yksittäisistä töistä veloitettavia maksuja, kuten liittymis-, asennus-, kytkentä-, ohjelmointi-, suunnittelu- ja muita vastaavia maksuja.

9.3 Toistuvat maksut
Toistuvia maksuja ovat viestintätoimintasuoritteisiin kohdistuvia perus-, ylläpito-, huolto-, viankorjaus-, vuokra- ja muita vastaavia maksuja, joita peritään säännöllisesti suoritesopimuksen kestoajalta. Maksuvelvollisuus alkaa kyseisen viestintä-toimintasuoritteen toimituspäivästä ja päättyy, kun viestintätoimintasuoritetta koskeva suoritesopimus päättyy. Maksut laskutetaan kutakin viestintätoimintasuoritetta koskevassa laskussa.

9.4 Käyttömaksut
Käyttömaksut ovat viestintätoimintasuoritteisiin kohdistuvia maksuja ja perustuvat viestintäsuoritteen käytön ajalliseen kestoon, välitettävän viestien tai tiedon määrään tai muuhun sovittuun maksuperusteeseen.

9.5 Laskutusjakso
Viestintätoimintasuoritteen laskutusjakson pituus on kaksi kuukautta, ellei muuten ole sovittu. Jos maksuja kertyy laskutusjaksolta poikkeuksellisen paljon, toimittaja voi lähettää operaattorille laskun normaalista laskutusjaksosta poikkeavasti.

9.6 Maksujen erääntyminen ja viivästymisseuraamukset
Maksuehto on 14 päivää netto, ellei laskussa ole toisin mainittu.

Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa ja viivästyneen laskun maksukehotuksesta hinnaston mukainen käsittelymaksu sekä lisäksi mahdolliset perimiskulut ja oikeudenkäyntikulut.

Jos operaattori ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut viestintätoimintasuoritteesta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

Laskua koskevissa erimielisyystapauksissa riidaton osa laskusta on maksettava laskun eräpäivään mennessä.

9.7 Ennakkomaksu tai vakuus
Toimittajalla on oikeus tarkistaa operaattorin luottotiedot sekä oikeus vaatia operaattorilta ennakkomaksua tai muuta vakuutta, jos toimittaja katsoo operaattorin luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän. Toimittaja ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Toimittaja on oikeus periä vakuudesta tai ennakkomaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimis- ja oikeudenkäyntikuluineen.

9.8 Laskumuistutukset
Mikäli operaattori ennen eräpäivää tekee laskusta kirjallisen muistutuksen laskussa mainittuun osoitteeseen, toimittaja ei keskeytä viestintätoimintasuoritteen tarjoamista sinä aikana, kun laskutuksen oikeellisuutta selvitetään. Tämä sulkemisrajoitus ei koske laskun riidatonta osaa. Operaattorin on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä.

Jos muistutus on aiheeton, operaattorin tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta.

9.9 Laskun erittely
Maksut on laskuissa eritelty maksu- ja viestintätoimintasuoritelajeittain. Käyttömaksujen tarkemmat erittelyt on tilattava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien. Näistä tarkemmista erittelyistä toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu.

9.10 Hinnaston muutokset
Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastojaan tai suoritesopimuksen mukaisia maksujaan. Hinnoissa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti operaattorille yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa kuitenkin siten, että hinnan alennukset voidaan toteuttaa noudattamatta edellä mainittua aikarajaa. Operaattorilla on oikeus irtisanoa sitä viestintätoimintasuoritetta koskeva sopimus, jota hinnanmuutos koskee, päättymään korotettujen hintojen tullessa voimaan.

10. Immateriaalioikeudet

Toimittaja vastaa siitä, että sen viestintätoimintasuoritteet eivät sopimusta solmittaessa loukkaa kolmannen osapuolen Suomessa voimassa olevaa immateriaalioikeutta. Immateriaalioikeudella tarkoitetaan muun muassa patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeutta.

Jos kolmas osapuoli katsoo, että operaattori loukkaa toimittajalta hankkimallaan palvelulla kolmannen immateriaalioikeutta, operaattorin on ilmoitettava vaatimuksesta kirjallisesti toimittajalle vii-pymättä. Jos operaattori valtuuttaa toimittajan puolestaan vastaamaan kolmannen osapuolen vaatimuksiin ja antaa toimittajalle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun, toimittaja huolehtii siitä parhaaksi katsomallaan tavalla omalla kustannuksellaan ja vastaa operaattorin maksettavaksi mahdollisesti tulevista korvauksista. Korvausten maksaminen edellyttää, että vastuu oikeuk-sien käytöstä kuuluu sopimusehtojen mukaisesti toimittajalle. Jos vaatimus on lainvoimaisesti hyväksytty tai toimittaja katsoo vaa-timuksen oikeutetuksi, toimittajalle on oikeus harkintansa mukaan

• hankkia omalla kustannuksellaan oikeus viestintätoimintasuoritteen tai sen osan käytön jatkamiseen,
• korvata viestintätoimintasuorite toisella toiminnallisesti vastaavalla, esimerkiksi vaihtamalla loukkaava tuote
toiseen ei-loukkaavaan tuotteeseen,
• muuttaa viestintätoimintasuoritetta siten, ettei kolmannen oikeuksia loukata, tai
• lopettaa viestintätoimintasuoritteen tuottaminen ilman irtisanomisaikaa.

Oikeudenloukkausta ei katsota virheeksi tai viivästykseksi. Toimittajan vastuu oikeudenloukkauksesta rajoittuu kohdan 10 mukaisiin toimenpiteisiin.

Toimittaja ei vastaa operaattorille oikeudenloukkauksesta, joka aiheutuu siitä, että
• viestintätoimintasuoritetta on muutettu,
• viestintätoimintasuoritetta on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu,
• viestintätoimintasuoritetta käytetään yhdessä kolmannen osapuolen toimittaman tai operaattorin itse tuottaman
tuotteen tai palvelun kanssa, taikka
• viestintätoimintasuoritetta käytetään vastoin annettuja ohjeita.

Toimittaja ei vastaa viestintätoimintasuoritteen kautta operaattorin hankkimasta aineis-tosta, sen toimivuudesta tai saatavuudesta taikka siitä, onko operaattorilla oikeutta käyttää mainittua aineistoa. Toimittaja ei vastaa siitä, että operaattorin palve-lussa käyttämää aineistoa on palvelun kautta hankkinut kolmas osapuoli omaan käyttöönsä. Operaattori vastaa siitä, että operaattori ei toimita eikä välitä mui-den saataville kolmannen oikeutta loukkaavaa, taikka lain tai hyvän tavan vastaista aineistoa. Toimittajalla on oikeus poistaa operaattoria kuulematta tällainen aineisto palvelusta tai estää sen käyttö tai saanti välittömästi. Palvelun avulla tai sen kautta käydyn viestinnän sisältö ei ole toimittajan vastuulla miltään osin.

11. Vahingonkorvaus ja hyvitys

11.1 Operaattorin viestintätoimintasuoritteisiin vaikuttava vahinko
Toimittaja vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet toimittajan tuottamuksesta.

Mikäli toimittajan viestintätoimintasuoritteen toimituksessa ilmenee puutteita ja nämä aiheuttavat välitöntä vahinkoa operaattorin asiakkaalle, toimittaja suorittaa operaattorille vahingonkorvauksena viallisesta viestintätoimintasuoritteesta operaattorilta laskuttamaansa kyseisen kuukauden maksua vastaavan summan vianalaisten viestintätoimintasuoritteiden osalta. Tällöin toimittajan suorittaman vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 2.000,00 euroa (alv 0%) vahinkotapahtumaa ja sen sisältämiä kaikkia vahinkoja kohden, kuitenkin enintään 10.000,00 (alv 0 %) kalenterivuodessa, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Edellä mainittu vahingonkorvausmenettely käynnistyy asiakkaan operaattorille tekemästä vaatimuksesta. Operaattori esittää asiakkaan vaatimuksen edelleen toimittajalle. Operaattori ja toimittaja selvittävät yhdessä vaatimuksen aiheellisuuden. Tässä kappaleessa sovittu toimittajan korvausvastuu muodostaa toimittajan koko korvausvelvollisuuden niissä tilanteissa, joissa operaattorin asiakkaalle on aiheutunut vahinkoa.

Toimittaja ei korvaa välillisiä vahinkoja kuten esimerkiksi saamatta jäänyttä tuloa tai voittoa, viivästymistä tai viestin katoamista.

11.2 Hyvitys liittymän käytön estymisestä
Jos operaattorin asiakkaan liittymä on ollut suljettuna toimittajan viestintäverkon rakentamisen, kunnossapitotyön tai vian takia kalenterikuukaudessa yhteensä yli 48 tunnin ajan, toimittaja hyvittää operaattorille operaattorin kyseiseltä asiakkaalta liittymästä perimän kuukausittaisen perusmaksun edellyttäen, että operaattori kuukauden kuluessa keskeytyksen päättymisestä lukien tätä pyytää ja osoittaa, että asiakkaalta on tullut vastaava hyvityspyyntö.
Hyvitystä ei makseta, jos liittymän käytön estyminen johtui:

• luonnonilmiöstä tai muusta ylivoimaisesta esteestä, eikä toimittaja ole kohtuudella voinut korjata tai poistaa käytön estettä 48 tunnissa,
• operaattorin tai sen asiakkaan tai muun viestintätoimintasuoritetta käyttäneen tuottamuksesta tai
• päätelaitteen, laitteiston tai sisäjohtoverkon puutteellisesta toimintakunnosta johtuvasta syystä.

Tämän kohdan mukaista hyvitystä ei kuitenkaan makseta, jos operaattorilla on oikeus vaatia vahingonkorvausta kohdan 11.1 nojalla sen asiakkaan osalta, jonka liittymän käyttö on estynyt.

11.3 Operaattorin korvausvelvollisuus
Operaattorin on korvattava sopimusrikkomuksestaan johtuva toimittajalle aiheutunut vahinko tai muu taloudellinen menetys. Jos palvelussa käytetty laitteisto tai ohjelmisto on aiheuttanut häiriötä viestintäverkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille, myös näille aiheutunut vahinko on korvattava.

12. Suoritesopimuksen voimassaolo ja päättäminen

12.1 Sopimuskausi ja irtisanominen
Suoritesopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, ellei ole muuta sovittu. Yksittäisen tilauksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

12.2 Purkaminen
Osapuolella on oikeus purkaa suoritesopimus välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos:

• toinen osapuoli on rikkonut suoritesopimusta, ja rikkomusta ei ole korjattu viikon kuluessa toisen osapuolen tätä tarkoittavasta ilmoituksesta,
• toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
• toinen osapuoli hakee itsensä tai haetaan tai asetetaan selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin,
• toinen osapuoli on maksukyvytön tai todetaan maksukyvyttömäksi tai osapuoli ryhtyy neuvotteluihin
maksukyvyttömyyden vuoksi velkojiensa kanssa sovinnon aikaansaamiseksi tai
• operaattori on maksukehotuksen jälkeen jättänyt kuukauden ajalta maksamatta riidattomat erääntyneet maksut.

12.3 Päättymisestä johtuvat toimenpiteet
Kun suoritesopimus päättyy ja ellei muuta ole sovittu, osapuolten on palautettava toisilleen toimittamansa suunnitelmat, asiakirjat, piirustukset, käsikirjat ym. aineisto yhden (1) kuukauden kuluessa. Edelleen osapuolilla on velvollisuus poistaa toiselta osapuolelta saadut ohjelmistot omalta laitteistolta yhden (1) kuukauden kuluessa.

Osapuolten on palautettava hallinnoimiinsa tiloihin sijoitettu tai toiselta osapuolelta vuokrattu omaisuus yhden (1) kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Palauttaminen on tehtävä yhteistyössä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Ennen suoritesopimuksen irtisanomista tai purkua tilatut mutta kokonaan tai osittain vielä täyttämättömät tilaukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti loppuun.

Suoritesopimuksen päättyminen ei vapauta osapuolia sopimuksen voimassaoloaikana sovittujen sitoumusten hoitamisesta loppuun saakka. Näiden osalta vastuut, velvoitteet ja toimintatapa ovat samat kuin varsinaisena sopimusaikana.

13. Muut ehdot

13.1 Ylivoimainen este
Jos näiden yleisten toimitusehtojen tai niihin liittyvien suoritesopimusten ehtojen noudattamisen estää tai sitä viivyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään seikkaa, joka on osapuolista riippumaton ja jota osapuoli ei ole suoritesopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta kuten esimerkiksi sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä. Esteestä, sen oletetusta kestosta ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. Muiden operaattoreiden toimituksia koskevat poikkeamat rinnastetaan ylivoimaiseen esteeseen.

13.2 Salassapito ja turvallisuus
Laissa säädettyjen vaitiolovelvoitteiden lisäksi, osapuolet sitoutuvat pitämään salassa neuvotteluiden aikana ja viestintätoimintasuoritteen yhteydessä tietoonsa saamansa toisen osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet (suullisessa, kirjallisessa, elektronisessa tai muussa muodossa), olemaan luovuttamatta salassa pidettävää tietoa kolmannelle ja käyttämään salassa pidettävää tietoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Ellei voimassaolevasta lainsäädännöstä muuta johdu, salassapito on voimassa viisi (5) vuotta tiedon luovuttamisesta tai saamisesta. Näiden yleisten ehtojen tai niihin liittyvien sopimusten päättymisellä ei ole vaikutusta salassapitovelvollisuuteen.

Salassapitovelvollisuus ei koske tietoja, joiden luovuttamiseen toinen osapuoli on antanut kirjallisen luvan etukäteen eikä tietoja, jotka:

• ovat julkisia luovutushetkellä tai myöhemmin tulevat julkisiksi muusta syystä kuin salassapitovelvollisen kautta,
• olivat todistettavasti ennen luovutusta salassapitovelvollisen tiedossa ilman salassapitovelvoitetta,
• erikseen saadaan kolmannelta ilman salassapitovelvoitetta ja kyseinen kolmas ei suoraan tai epäsuorasti ole
hankkinut tietoja toiselta osapuolelta tai
• luodaan sellaisen henkilöstön toimesta joka todistettavasti ei ole käyttänyt hyväksi viestintätoimintasuoritteeseen
kuuluvaa salassa pidettävää tietoa.

Tieto, joka saadaan yhdistelemällä tai valikoimalla osatietoja eri lähteistä, ei kuulu yllä mainittujen poikkeusten piiriin, mikäli tieto yhdistelmänä ei täytä poikkeuksen edellytyksiä. Osapuoli saa luovuttaa tietoja viranomaisille, milloin viranomaiselle tulee tieto lain mukaan luovuttaa. Toiselle osapuolelle tulee mikäli mahdollista ilmoittaa tietojen luovuttamisesta etukäteen.

Osapuolet huolehtivat oman tietoturvallisuutensa riittävyydestä ja ovat tarvittaessa puolin ja toisin valmiita toteuttamaan yhteisesti sovittavia tietoturvaa parantavia toimenpiteitä.

13.3 Sovellettava laki
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13.4 Erimielisyyksien ratkaiseminen
Näitä yleisiä toimitusehtoja tai niihin liittyviä sopimuksia koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, on osapuolella oikeus saattaa riita välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti toimittajan kotipaikassa.

14. Yleisten toimitusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä yleiset toimitusehdot tulevat voimaan 1.1.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ne korvaavat Paraisten Puhelin Oy:n kiinteiden yhteyksien ja tilaajayhteyksien yleiset toimitusehdot teleyrityksille 1.1.2001 Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen näiden yleisten toimitusehtojen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Toimittaja voi muuttaa näitä yleisiä toimitusehtoja. Operaattorille tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa tiedottein tai muutoin kirjallisesti. Kun ehtoja on muutettu operaattorin vahingoksi, operaattorilla on oikeus irtisanoa sitä viestintätoimintasuoritetta koskeva sopimus, jota ehtojen muutos koskee päättymään uusien ehtojen tullessa voimaan.