fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

18 nya fiberområden med EU-stöd!

Våra stödansökningar till Landsbygdsfondens finansiering för bredbandsprojekt från EU:s återhämtningsfond har godkänts!

Tack vare stödet är det nu möjligt att beställa en fiberanslutning till 18 nya områden på landsbygden och i skärgården i Pargas under åren 2022–2024. De första områdena som planeras år 2022 är Vidkulla, Skyttala, Bodnäs strandväg, Västermälö, Lielaxvägen, Pito och Kopparö. Därefter kommer Fallböle, Bollböle-Fagerkulla, Sydmo-Nulto-Mustfinn, Kårlax, Neder-Kirjala, Skråbbo, Nagu Simonby, Korpo Bonäsvägen, Korpo Rumarvägen, Nagu Lillandsvägen och Nagu Biskopsö-Vikom med utbyggnadstid fram till år 2024 (byggordningen bestäms utgående från antal beställningar per område).

Kolla din tillgänglighet och anmäl ditt intresse genast och läs mer om fiberstödprojektet!