fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

16 nya fiberområden med EU-stöd!

Vår stödansökan till Landsbygdsfondens finansiering för bredbandsprojekt från EU:s återhämtningsfond har godkänts!

Tack vare stödet är det nu möjligt att beställa en fiberanslutning till 16 nya områden på landsbygden och i skärgården i Pargas under åren 2022–2024. De första områdena som planeras år 2022 är Vidkulla, Skyttala, Bodnäs strandväg, Västermälö, Lielaxvägen, Pito och Kopparö. Därefter kommer Fallböle, Bollböle-Fagerkulla, Sydmo-Nulto-Mustfinn, Kårlax, Neder-Kirjala, Skråbbo, Nagu Simonby, Korpo Bonäsvägen och Korpo Rumarvägen med utbyggnadstid fram till år 2024 (byggordningen bestäms utgående från antal beställningar per område).

Kolla din tillgänglighet och anmäl ditt intresse genast och läs mer om fiberstödprojektet!