fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Här har vi har sammanställt svar på allmänna frågor om bl.a. Partels fiberanslutning. Klicka fram frågorna och svaren här nedan. Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta oss.

Frågor om leverans och installation av fiberanslutning.

Vad ingår i FiberHem-leveransen?

Leveransen inkluderar indragningen av fibern till fastigheten och installation av fiberterminal.

Vad ingår inte i FiberHem-leveransen?

Grävarbetet inkluderas i regel inte i FiberHem-leveransen men är en arbetskostnad som kan dras av som hushållsavdrag i beskattningen på äldre fastigheter. Fiberterminalen införskaffas antingen som en engångssumma eller på tjänsteavtal med månadskostnad. Fiberterminalen är utrustad med fyra Ethernet-nätverksportar men har ingen WiFi-funktion. Till nätverksportarna kan t.ex. WiFi-basstation och datorer kopplas. WiFi-basstationer som är kompatibla med fiberförbindelsen kan köpas från Partel. Internnätsarbeten ingår inte i grundleveransen av Partels fiberanslutning. Internnätsarbetet kan man utföra själv eller beställa skilt antingen via Partel eller via en tredje part.

På vilka grunder väljs fiberterminalens placering?

Fiberterminalen placeras på den plats som bäst lämpar sig med tanke på fiberkabeldragningen. Vi rekommenerar ett kartläggningsbesök i fastigheten innan installation, där vi går igenom var fiberterminalen och möjliga basstationer placeras.

Hur får jag WiFi-förbindelsen att fungera i hela bostaden/fastigheten?

För hastigheter över 100M rekommenderas installation av WiFi-basstation som stöder ac-standard och till byggnader med stor yta rekommenderas flera basstationer. Apparaterna bör placeras centralt och kopplas med nätverkskabel till fiberterminalen. Ifall fastigheten har flera våningar rekommenderas installation av egna WiFi-basstationer för varje våning.