fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel

  Partel sponsrar 2023

  Vi beviljar sponsorering till lokala föreningar, arbetsgrupper och personer i Pargas med omnejd. Främst vill vi vara med och understöda all slags ungdomsverksamhet, såväl idrott som kultur, samt annan samhällsberikande verksamhet, evenemang eller projekt. Sponsorering beviljas per verksamhetsår enligt ansökningar och ändamål och vi önskar få synlighet i det som sponsoreringen sökts till.

  Vi önskar att följande saker beaktas i ansökan:

  • Ansökningen bör göras på sektionsnivå, inte för specifika lag/grupper inom en sektion
  • Sponsorering beviljas inte för religiösa eller politiska ändamål
  • Önskad sponsoreringssumma bör framkomma i ansökan
  • Verksamhetens specifika ändamål för vilket sponsoreringssumman används till ska vara tydligt nämnt i ansökningen
  • Ansökningen bör innehålla konkreta exempel på synligheten Partel får genom sponsoreringen. Observera att detta påverkar ansökningsbeslutet! Kreativa och nytänkta förslag är till fördel.

  För oss är det viktigt att vi är med och stöder olika typer av verksamhet och vi vill få vårt sponsorbeslut att återspegla samhället i helhet. Vi tar också i beaktande marginalverksamheter och går inte enbart in för att stöda redan etablerad verksamhet. I vårt beslut ser vi på helheter ifall ansökningar med anknytning till samma område lämnas in. Vi lägger också vikt på synligheten som Partel får via sponsoreringen.

  Vi tackar ännu för alla ansökningar vi har fått in för 2023. I år fick vi igen in rekordmånga ansökningar och det gläder oss att så många är aktiva på området! Sponsorering kan man söka igen i februari 2024.

  Följande ändamål sponsoreras under år 2023:

  • Diabetesföreningen i Åboland r.f.
  • Folkhälsans Simskola
  • Julgubbens hjälpreda
  • Kamratförbundet i Skären r.f.
  • KonsTila
  • Metamorphosis V
  • ParBa
  • Pargas 4H
  • Pargas Gaming Community r.f.
  • Pargas Hembygdsförening
  • Pargas Retro Cars
  • PIF Akademi
  • Pop & Rock Arkivet
  • Project Liv r.f.
  • Saaristotrail
  • Skär Till Skär Swimrun
  • Teaterboulage
  • Åbolands Teaterskola