fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel

  Partel sponsrar 2024

  Vi beviljar sponsorering till lokala föreningar, arbetsgrupper och personer i Pargas med omnejd. Främst vill vi vara med och understöda all slags ungdomsverksamhet, såväl idrott som kultur, samt annan samhällsberikande verksamhet, evenemang eller projekt. Sponsorering beviljas per verksamhetsår enligt ansökningar och ändamål och vi önskar få synlighet i det som sponsoreringen sökts till.

  Vi önskar att följande saker beaktas i ansökan:

  • Ansökningen bör göras på sektionsnivå, inte för specifika lag/grupper inom en sektion
  • Sponsorering beviljas inte för religiösa eller politiska ändamål
  • Önskad sponsoreringssumma bör framkomma i ansökan
  • Verksamhetens specifika ändamål för vilket sponsoreringssumman används till ska vara tydligt nämnt i ansökningen
  • Ansökningen bör innehålla konkreta exempel på synligheten Partel får genom sponsoreringen. Observera att detta påverkar ansökningsbeslutet! Kreativa och nytänkta förslag är till fördel.

  För oss är det viktigt att vi är med och stöder olika typer av verksamhet och vi vill få vårt sponsorbeslut att återspegla samhället i helhet. Vi tar också i beaktande marginalverksamheter och går inte enbart in för att stöda redan etablerad verksamhet. I vårt beslut ser vi på helheter ifall ansökningar med anknytning till samma område lämnas in. Vi lägger också stor vikt på synligheten som Partel får via sponsoreringen.

  Vi tackar för alla årets ansökningar! I år igen fick vi in rekordmånga ansökningar och det är väldigt glädjande att så många vill förgylla vår skärgård med sin verksamhet! ✨

  • ParBa
  • Föreningen Teaterboulage yhdistys rf
  • PIF Gymnastik
  • Korpo Ungdomsförening
  • Pargas FBK
  • Brunskärs byalag
  • Pargas Gaming Community
  • Boundbirsn
  • Par-Hau
  • Pro Nagu
  • Folkhälsan i Pargas
  • PIF Handboll
  • Kamratförbundet i Skären
  • Pargas Kultur
  • Julgubbens Hjälpreda
  • PIF-Pre Academy
  • Kirjala Hem Och Skola
  • Pargas Roddklubb
  • SC Wolves
  • PIF Fotboll
  • Kiva i Pargas
  • Pro Kyrksundet
  • KonsTila
  • PIF Skidsektion
  • Kommunalstugan i Nagu

  Partel & Project Liv
  To bring back a lost smile! 💛