fbpx KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

FiberHem-anslutningspris för konsumenter. I kraft fr.o.m. 1.1.2020.

ANSLUTNING

Tätort1790 €
Glesbygdfrån 2990 €

Fråga efter avbetalningsmöjlighet.

GRÄVARBETEN

400 €Grävkostnader
tätort inkl. 20m
glesbygd inkl.100m
14,90 €/mTilläggsmetrar

ÖVRIGA AVGIFTER

75 €/hInstallatörsbesök
+ materialkostnader
0 €Öppning av tjänst
Ifall en FiberHem-anslutning
är installerad men inte tagen i bruk
(kan kräva installatörsbesök).
50 €Öppning av stängd tjänst
(Obetald räkning)

Garantier

Garantier som gäller enbart för fiber-ktv-moduler och fiberterminaler, hos konsumenter:

FiberHem – installation som skett inom de senaste två åren

Om FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminal är trasig och är högst två år eller yngre ersätter Partel denna modul/ terminal och installationen till 100 %  – inget faktureras av konsumenten.

FiberHem – installation som skett för 2-4 år sedan

Då FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminalen är trasig och installationen skett för 2-4 år sedan står konsumenten för 50 % av kostnaderna (50 % av installationsavgifter och 50 % för apparaturkostnader).

FiberHem – installation som skett för över 4 år sedan

Är FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminalen trasig och installationen skett för över 4 år sedan står konsumenten såväl för apparaturkostnader som installationsavgifter.

Detta gäller konsumenter, såvida felet inte berott på kunden eller utomstående faktorer som t.ex. åsknedslag eller elnätsfel.