fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

FiberHem-anslutningspris för konsumenter. I kraft fr.o.m. 1.3.2022.

ANSLUTNING

Tätort1590 € *
Glesbygdfrån 2790 €*

*Anslutningen kräver en fiberterminal, välj ett av alternativen:
Fiberterminalens leveranskostnad 30 € + månadsavgift 6 €/mån (fiberterminalen hyrs av Partel)
Fiberterminalens leveranskostnad 30 € + engångssumma 170 € (om fiberterminalen köps till egen)
Leveranskostnaden inkluderar apparatens konfiguration. 

Fråga efter avbetalningsmöjlighet.

GRÄVARBETEN

400 €Grävkostnader
tätort inkl. 20m
glesbygd inkl.100m
14,90 €/mTilläggsmetrar

ÖVRIGA AVGIFTER

75 €/hInstallatörsbesök
+ materialkostnader
0 €Öppning av tjänst
Ibruktagning av ny anslutning
(kan kräva installatörsbesök).
50 €Öppning av stängd tjänst
(Obetald räkning)

Garantier

Garantier som gäller enbart för fiber-ktv-moduler och fiberterminaler, hos konsumenter:

FiberHem – installation som skett inom de senaste två åren

Om FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminal är trasig och är högst två år eller yngre ersätter Partel denna modul/ terminal och installationen till 100 %  – inget faktureras av konsumenten.

FiberHem – installation som skett för 2-4 år sedan

Då FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminalen är trasig och installationen skett för 2-4 år sedan står konsumenten för 50 % av kostnaderna (50 % av installationsavgifter och 50 % för apparaturkostnader).

FiberHem – installation som skett för över 4 år sedan

Är FiberHem-anslutningens fiber-ktv-modul eller fiberterminalen trasig och installationen skett för över 4 år sedan står konsumenten såväl för apparaturkostnader som installationsavgifter.

Detta gäller konsumenter, såvida felet inte berott på kunden eller utomstående faktorer som t.ex. åsknedslag eller elnätsfel.

Garantitiden för apparaturen är fortlöpande då du väljer att betala månadsavgiften.
Garantitiden för apparat som köpts med engångssumma bestäms av apparattillverkaren.