fbpx KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Partel erbjuder lokal och pålitlig betjäning.  Servicenivån övervakas kontinuerligt och fyra gånger om året publiceras en Rapport över servicenivån.

I kundbetjäningen och växeln besvaras samtalen snabbt – och man får betjäning på två språk. Det förekommer endast få felsituationer i Partels tjänster och de strävas till att repareras snabbt. Mätningsperiod 1.4.2021 – 30.6.2021 (Q2/21)

Baserar sig på Kommunikationsverkets föreskrift (50 B/2003 M) om kommunikationsnätets nätbesittning

1. Svarstid för Pargas Telefons kund- och rådgivningstjänster specificerat enligt servicenummer och verksamhet
Servicenummer4545400 (växel)
Genomsnittlig svarstid [s]17.22 s.
Samtal besvarade inom 60s [%] 94.66 %
Tjänstens avgift tjänsten är avgiftsfri
Avgift för köande köandet är avgiftsfritt
2. Pargas Telefons felanmälningstjänst
Servicenummer10019
Genomsnittlig svarstid [s] 15.42 s
Samtal besvarade inom 60s [%] 93.33 %
Tjänstens avgifttjänsten är avgiftsfri
Avgift för köandeköandet är avgiftsfritt